Erfgoed als aanjager voor leefbaarheid

Leegstand groeit elke dag en herbestemming staat dan ook in het centrum van de belangstelling. Herbestemming van leegstaande (monumentale) gebouwen vergroot namelijk niet alle de kwaliteit ván de omgeving, maar ook de trots óp de omgeving.

`Een gerichte aanpak van de bestaande leefomgeving, met als aanjager het erfgoed, helpt de leefbaarheid in een gebied te vergroten (revitalisatie)!´

Libau wil een gerichte aanpak van de leefomgeving, behoud van de schoonheid en identiteit van onze mooie provincie en het herbestemmen van leegstaande gebouwen stimuleren. Bij Libau kunnen initiatiefnemers met herbestemmingsplannen zich melden, ook kunnen leegstaande gebouwen worden gemeld en bovendien kunnen zowel initiatiefnemers als gemeenten integraal advies inwinnen over herbestemming van erfgoed (van initiatief tot uitgewerkt plan) en over strategische gebiedsontwikkeling/ revitalisatie.

 

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed

Wat is meer opvallend dan de kerktoren in het centrum van het dorp? Of een grote boerderij eenzaam in het landschap? Door een financiële bijdrage uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed kunnen deze bijzondere monumenten een tweede leven krijgen. Het programma ondersteunt initiatieven voor het behouden, herstellen, revitaliseren en herbestemmen van beeldbepalende monumenten in het aardbevingsgebied.

Herbestemming Cultureel Erfgoed is bedoeld voor (toekomstige) eigenaren met plannen voor herbestemming van: (voormalige) kerken, molens, borgen, boerderijen, militair/ maatschappelijk/ industrieel erfgoed of beeldbepalende gebouwen die onderdeel zijn van structuurversterkende ensembles in de (dorps)kernen.

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed is onderdeel van het leefbaarheidsprogramma ‘Kansrijk Groningen’ in het gaswinningsgebied. Dit leefbaarheidsprogramma richt zich op de negen gemeenten uit het convenant ‘Herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel: Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Herbestemming Cultureel Erfgoed wordt mogelijk gemaakt door het Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma van de NAM.

 

Loket Herbestemming

Initiatiefnemers met ideeën voor herbestemming kunnen zich melden bij het loket Herbestemming. Libau bezoekt de gemelde panden en adviseert in de te nemen vervolgstappen. Neem contact op met het loket via: herbestemming@libau.nl. U kunt bij het loket ook leegstaande panden melden of informatie opvragen over herbestemming- en leegstandsvraagstukken, maar ook over mogelijkheden tot financiering en haalbaarheidsonderzoeken.

 

Bijdrage in de advieskosten

Al bij een eerste idee kunnen bewoners, eigenaren of geïnteresseerden contact opnemen met het loket Herbestemming. Soms heeft een idee namelijk alleen nog een ´zetje´ nodig om tot een plan te komen. Om dit duwtje in de rug te kunnen geven is maximaal € 5.000,- per initiatief beschikbaar. Zo kan door de eigenaar een adviseur worden ingeschakeld om tot een haalbaar plan te komen. Het aanvraagformulier voor deze adviessubsidie tot €5.000,- kunt u hier downloaden. Vergeet u niet om een ingevuld exemplaar van de privacy verklaring mee te sturen.

 

Herbestemmingssubsidie

Zodra de plannen voor herbestemming verder zijn gevorderd (stadium Voorlopig Ontwerp), kan een aanvraag worden ingediend voor de Herbestemmingssubsidie. Neem voor de subsidievoorwaarden en de beoordelingscriteria contact op met het Loket Herbestemming via: herbestemming@libau.nl of download onze folder Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. U kunt ook het aanvraagformulier hier downloaden en samen met een ingevuld exemplaar van de privacy verklaring sturen naar herbestemming@libau.nl. Elk jaar sluit een tender voor de beoordeling van de subsidieaanvragen op 1 juni en 1 december.