Financiering

Voor rijksmonumenten gelden bepaalde financiële faciliteiten, zoals rijkssubsidies of laag rentende leningen en fiscale aftrek bij onderhoud. Alle informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden voor monumenten is te vinden op de landelijke monumentenwebsite. Ook vanuit het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds bestaan er mogelijkheden voor subsidie. Voor gemeentelijke monumenten en karakteristieke/beeldbepalende panden gelden specifieke gemeentelijke mogelijkheden. Soms voorziet de gemeente in een bescheiden subsidiepotje of andere tegemoetkomende faciliteiten.

Libau kan u nader informeren over deze subsidiemogelijkheden.