Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Jopie Huisman Museum | 29 oktober 2017

Dit najaar stond een heel bijzondere excursie gepland voor de medewerkers van het Loket Herbestemming Libau. Ze hebben samen met de Stichting Herstel Erfgoed De Marne het Jopie Huisman Museum in Workum bezocht. Zondagochtend 8 oktober werd speciaal voor ons het Jopie Huisman Museum een aantal uren eerder geopend en gaf de directeur ons een … Lees verder »

Zonnepanelen en waardevermeerderingsregel

Zonnepanelen en waardevermeerderingsregel | 18 oktober 2017

Onlangs is bekend geworden dat voor de financiële tegemoetkoming voor waardevermeerdering van woningen met schade door de gaswinning weer geld beschikbaar is. Binnen deze regeling is het onder andere mogelijk om deze tegemoetkoming te besteden aan het plaatsen van zonnepanelen. Overweegt u zonnepanelen te plaatsen? Fijn dat u insteekt op het opwekken van duurzame energie. … Lees verder »

Erfgoedloket Groningen en Erfgoedadviesteam

Erfgoedloket Groningen en Erfgoedadviesteam | 26 september 2017

De provincie Groningen heeft vandaag, 26 september, bekend gemaakt dat Stichting Libau een subsidie krijgt om voor de komende jaren een Erfgoedloket en een Erfgoedadviesteam voor het aardbevingsgebied op te zetten en uit te voeren. Vanuit het Erfgoedloket kan Libau eigenaren van gebouwd erfgoed specialistisch advies geven met vragen over herstel van schade en versterking. … Lees verder »

Kennisbijeenkomst funerairerfgoed (Noordergraf)

Kennisbijeenkomst funerairerfgoed (Noordergraf) | 22 september 2017

In Noord Nederland hebben we vele mooie oude begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen hebben een hoge cultuurhistorische waarde. De waarde komt zowel van het verhaal van de begraafplaatsen als van de grafmonumenten en overige bebouwing zoals baarhuisjes. Maar hoe zorgen we er nou voor dat de waarde van deze begraafplaatsen blijft behouden en misschien zelfs wordt versterkt? … Lees verder »

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in Ten Boer geïnventariseerd

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in Ten Boer geïnventariseerd | 22 september 2017

De gemeente Ten Boer heeft een rijke geschiedenis welke af te lezen is aan vele gebouwen. Een klein deel van deze gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument, maar vele gebouwen kennen geen beschermde status. Door de aardbevingen wordt het gebouwde erfgoed in Ten Boer bedreigd. Om er voor te zorgen dat de bebouwing die de identiteit … Lees verder »