Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Symposium Boerderij in beeld: Erfgoed in een krimpend landschap

Symposium Boerderij in beeld: Erfgoed in een krimpend landschap | 4 juli 2017

Wat kunnen/moeten we doen met die mooie boerderijen in (Oost)Groningen? Deze panden vormen toch een icoon voor de cultuurhistorie van het Gronings platteland. Hoe gaan we om met leegstand van deze panden? Herbestemming, doorbestemming, sloop, verval? Deze vragen en nog veel meer kwamen gisteren aanbod tijdens het symposium Boerderij in beeld: Erfgoed in een Krimpend … Lees verder »

Kleine windmolens in Zuidhorn

Kleine windmolens in Zuidhorn | 4 juli 2017

Wij hebben al vaker bericht over de kleine Groningse windmolens van hout met een subtiele ashoogte van slechts 15 meter, die vaak in te passen zijn in het landschap. Het enthousiasme voor deze windmolens werkt aanstekelijk en is nu ook overgenomen door de gemeenteraad van Zuidhorn. Na een onderzoek van Libau en de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij … Lees verder »

Typisch Gronings

Typisch Gronings | 4 juli 2017

Door alle herstelwerkzaamheden in het kader van de gaswinning en de grootschaligheid van de versterkingsopgave lijkt de Groninger identiteit verloren te gaan. Dit moeten we voorkomen! Daarvoor rijst natuurlijk allereerst de vraag wat is de Groninger identiteit, of te wel wat is Typisch Gronings? Samen met het tijdschrift Noorderbreedte is Libau daarom opzoek naar wat … Lees verder »

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed subsidie tender 1 2017

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed subsidie tender 1 2017 | 29 juni 2017

Libau is kartrekker voor het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Vanuit dit programma kunnen initiatiefnemers subsidie verkrijgen voor het herbestemmen van monumenten in het aardbevingsgebied. De achterliggende gedachte hiervoor is dat monumenten mét een functie veel beter in de benen gehouden kunnen worden. Er zijn twee soorten subsidies te verkrijgen: Voor het ‘duwtje in de rug’ … Lees verder »

Bottom-linked kansen pakken in Steendam: kruispunt wordt kloppend dorpshart

Bottom-linked kansen pakken in Steendam: kruispunt wordt kloppend dorpshart | 21 juni 2017

In Steendam wordt een subsidieaanvraag voorbereid voor het programma Kansrijk Groningen. Deze aanvraag richt zich op transformeren van het kruispunt van de Damsterweg met het Afwateringskanaal tot kloppend dorpshart. Deze opgave is aan het licht gekomen in het traject van de dorpsvisie waarin het ontbreken van een dorpsplein en de inrichting en het gebruik van … Lees verder »