Erfgoedberaad Groningen

In het Erfgoedberaad heeft het erfgoedveld uit Groningen zich verenigd. Libau faciliteert en co├Ârdineert het Erfgoedberaad vanuit haar Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen.

In het Erfgoedberaad Groningen zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

  • Molenhuis / Museumhuis (Erfgoedpartners)
  • Monumentenwacht Groningen
  • Stichting Oude Groninger Kerken
  • Het Groninger Landschap
  • Libau
  • Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland
  • Landschapsbeheer Groningen
  • Stichting behoud kerkelijke gebouwen Noord Nederland
  • Boerderijenstichting Groningen
  • Vereniging Groninger Monumenteigenaren
  • Heemschut
  • Groninger Monumentenfonds
  • Nederlandse Tuinen Stichting

Het Erfgoedberaad wordt ingezet als klankbordgroep voor het Groninger Gasberaad en de maatschappelijke stuurgroep.