Erfgoedberaad Groningen

In het Erfgoedberaad heeft het erfgoedveld uit Groningen zich verenigd. Libau faciliteert en co├Ârdineert het Erfgoedberaad vanuit haar Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen.

In het Erfgoedberaad Groningen zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • Molenhuis / Museumhuis (Erfgoedpartners)
 • Monumentenwacht Groningen
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Het Groninger Landschap
 • Libau
 • Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland
 • Landschapsbeheer Groningen
 • Stichting behoud kerkelijke gebouwen Noord Nederland
 • Boerderijenstichting Groningen
 • Vereniging Groninger Monument Eigenaren
 • Heemschut
 • Groninger Monumentenfonds
 • Nederlandse Tuinen Stichting
 • Archeologie vereniging Noord Nederland

Het Erfgoedberaad wordt ingezet als klankbordgroep voor het Groninger Gasberaad en de maatschappelijke stuurgroep.