Monumentencommissie

Voor de advisering op het gebied van de monumentenzorg faciliteert Libau de monumentencommissies in de provincies Groningen en Drenthe. In de provincie Groningen is een afzonderlijke monumentencommissie en in Drenthe een geïntegreerde monumenten- en welstandscommissie; de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC).

Groningen

Van de provinciaal opererende monumentencommissie maken zeven van de tien gemeenten in de provincie Groningen gebruik. Deze commissie heeft als basis vijf deskundigen op het gebied van restauratie, architectuurhistorie, bouwhistorie, architectuur/bouwkunde en constructie. Al naar gelang het onderwerp kunnen deskundige leden op het gebied van onder meer archeologie, landschap en stedenbouw aan de commissie worden toegevoegd. Ook kunnen gemeenten voor de beoordeling van plannen in hun gemeenten plaatselijke leden benoemen. De werkwijze van de monumentencommissie is vastgelegd in een reglement.

De monumentencommissie treedt in zaken waarbij ook welstandsaspecten nadrukkelijk in het geding zijn, in overleg met de welstandscommissie. Beide commissies brengen een afzonderlijk advies uit.

Bij de vergaderingen van de monumentencommissie is doorgaans een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanwezig.

Samenstelling ‘provinciale’ monumentencommissie

voorzitter

 • drs. ir K. Geijzendorffer

leden

 • drs. P. Karstkarel, architectuurhistoricus
 • ing. T. Mars, architect
 • ir. J. Pama, constructeur
 • A. Siemer, restauratiedeskundige
 • M. Verkerk, bouwhistoricus

toehoorder

  • drs. M. van Bers, adviseur cultuurhistorie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • drs. B. Giesen-Geurts, adviseur cultuurhistorie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  secretaris

  • drs. H. Waterbolk

  Vergaderrooster ‘provinciale’ monumentencommissie

  Eens per 4 weken vergadert de commissie in pakhuis Libau. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Betrokkenen zoals monumenteneigenaren, ontwerpers en aannemers zijn van harte uitgenodigd om de planbespreking bij te wonen en hun ontwerp toe te lichten. Het verzoek is om dit tijdig kort te sluiten met de secretaris. Het overzicht met vergaderingen en de agenda van de commissievergadering zijn hier te vinden.

 * In verband met de Corona-maatregelen vinden de commissievergaderingen momenteel digitaal plaats. Heeft u een vraag over de status van een plan kunt u contact opnemen met de secretaris of uw eigen gemeente*

  • Plaatselijke commissies

   De gemeenten Midden-Groningen, Pekela en Veendam hebben elk een eigen gemeentelijke commissie, waarvan een vertegenwoordiger van Libau q.q. deel uitmaakt. Ook de gemeente Groningen beschikt over een eigen monumentencommissie.

   Drenthe

   In de provincie Drenthe is een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie actief; de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC). Deze commissie adviseert zowel op het gebied van monumenten als welstand en brengt hiervoor afzonderlijk advies uit. Deze commissie heeft als basis zes deskundigen op het gebied van restauratie, architectuurhistorie, bouwhistorie, architectuur/bouwkunde, stedenbouw en landschap. Ook kunnen gemeenten voor de beoordeling van plannen in hun gemeenten plaatselijke leden benoemen. De werkwijze van de CRKC is vastgelegd in een reglement.

   Samenstelling Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe

   Voorzitter

   • ir. L. Oudenaarde

   Leden

   • ir. M. Dijkstra, landschap en stedenbouw
   • ir. A. de Groot, rayonarchitect
   • ir. S. van Seijen, restauratiearchitect
   • T. Tel, bouwhistorie
   • drs. S. Tillema, cultuurhistorie
   • ing. T. Zondag, architect

  Toehoorder

  • drs. M. van Bers, adviseur cultuurhistorie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  Secretaris

  • drs. S. Tillema (monumenten)
  • ir. A. de Groot (welstand)

  Vergaderrooster

  De commissie vergadert eens per vier weken op de woensdagmiddag in een oneven week, afwisselend in de gemeentehuizen van Tynaarlo en Emmen.

  Voor 2021 zijn vergaderdata vastgesteld. Betrokkenen zoals monumenteneigenaren, ontwerpers en aannemers zijn van harte uitgenodigd om de planbespreking bij te wonen en hun ontwerp toe te lichten. Het verzoek is om dit tijdig kort te sluiten met de secretaris. Het overzicht met vergaderingen en de agenda van de commissievergadering zijn hier te vinden.

   * In verband met de Corona-maatregelen vinden de commissievergaderingen momenteel digitaal plaats. Heeft u een vraag over de status van een plan kunt u contact opnemen met de secretaris of uw eigen gemeente*

  Plaatselijke commissies


 • De gemeenten Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld hebben elk een eigen gemeentelijke welstandscommissie, waarvan een vertegenwoordiger van Libau q.q. deel uitmaakt.