Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Sluiting Herbestemmingssubsidie Tender 2 2017

Sluiting Herbestemmingssubsidie Tender 2 2017 | 13 november 2017

Het is bijna weer zover: op 1 december 2017 sluit de volgende tender voor het programma herbestemming cultureel erfgoed! Alle initiatieven en plannen voor herbestemming van monumenten: meld u! Er zijn twee soorten subsidies te verkrijgen: Voor het ‘duwtje in de rug’ kunt u een adviessubsidie tot €5.000,- aanvragen (bijvoorbeeld voor het maken van een … Lees verder »

Gebiedsregiseur Steendam

Gebiedsregiseur Steendam | 2 november 2017

Tim Willems-Kruize van Stichting Libau, Team Ruimtelijke Kwaliteit is aangesteld als gebiedsregisseur in het dorp Steendam. Een gebiedsregisseur is een ter zake kundige adviseur die de bewoners en andere relevante partijen creatief begeleidt bij het mooi en leefbaar houden van een gebied, in dit geval Steendam, vanuit een integrale, gebiedsgerichte benadering. In opdracht van de … Lees verder »

Jopie Huisman Museum | 29 oktober 2017

Dit najaar stond een heel bijzondere excursie gepland voor de medewerkers van het Loket Herbestemming Libau. Ze hebben samen met de Stichting Herstel Erfgoed De Marne het Jopie Huisman Museum in Workum bezocht. Zondagochtend 8 oktober werd speciaal voor ons het Jopie Huisman Museum een aantal uren eerder geopend en gaf de directeur ons een … Lees verder »

Zonnepanelen en waardevermeerderingsregel

Zonnepanelen en waardevermeerderingsregel | 18 oktober 2017

Onlangs is bekend geworden dat voor de financiële tegemoetkoming voor waardevermeerdering van woningen met schade door de gaswinning weer geld beschikbaar is. Binnen deze regeling is het onder andere mogelijk om deze tegemoetkoming te besteden aan het plaatsen van zonnepanelen. Overweegt u zonnepanelen te plaatsen? Fijn dat u insteekt op het opwekken van duurzame energie. … Lees verder »

Erfgoedloket Groningen en Erfgoedadviesteam

Erfgoedloket Groningen en Erfgoedadviesteam | 26 september 2017

De provincie Groningen heeft vandaag, 26 september, bekend gemaakt dat Stichting Libau een subsidie krijgt om voor de komende jaren een Erfgoedloket en een Erfgoedadviesteam voor het aardbevingsgebied op te zetten en uit te voeren. Vanuit het Erfgoedloket kan Libau eigenaren van gebouwd erfgoed specialistisch advies geven met vragen over herstel van schade en versterking. … Lees verder »