Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Sluiting Tender 1 2018 Herbestemming

Sluiting Tender 1 2018 Herbestemming | 26 mei 2018

De sluiting van de eerste tender voor 2018 komt er weer aan!   Op 1 juni moeten de aanvragen voor herbestemmingssubsidie uit het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed binnen zijn via herbestemming@libau.nl Het Leefbaarheidsprogramma Herbestemming Cultureel Erfgoed is bedoeld om publieke functies in bijzondere monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied mogelijk te maken. In het verleden hebben … Lees verder »

Archeologische opgraving om de hoek

Archeologische opgraving om de hoek | 8 mei 2018

Op steenworp afstand van pakhuis Libau vinden op dit moment graafwerkzaamheden plaats in opdracht van Enexis. Deze werkzaamheden in de Brugstraat worden archeologisch begeleid door Antea Group Nederland. Er is onder andere een bestrating uit de 13de eeuw aangetroffen met daaraan parallel een open riool met beschoeiing. In het open riool is veel afvalmateriaal uit … Lees verder »

Mooiwaarts wisseltrofee uitgereikt

Mooiwaarts wisseltrofee uitgereikt | 24 april 2018

Wethouder Dennis Straat (Zaanstad): “gezond verstand vóór regels” Donderdag 19 april werd de eerste Mooiwaarts-wisseltrofee uitgereikt aan Dennis Straat, inmiddels oud-wethouder in Zaanstad en nu gedeputeerde in Utrecht. Straat kreeg deze onderscheiding vanwege de baanbrekende manier waarop hij werkt aan ruimtelijke kwaliteit. Het gezond verstand centraal, in plaats van rigide regels. Op het Hembrugterrein is met … Lees verder »

Excursie ‘Tussen de Gasten’

Excursie ‘Tussen de Gasten’ | 20 april 2018

Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau ondersteunt gemeente Zuidhorn bij het opstellen van een gebiedsvisie voor de innovatieve en duurzame nieuwe woonwijk ‘Tussen de Gasten’ in Zuidhorn. Op 13 april jongstleden zijn we met een brede groep van (toekomstige) bewoners, professionals en ambtenaren op excursie geweest naar EVA Lanxmeer (Culemborg) en de aardewoningen (Olst) om te … Lees verder »

Duurzame dorpen – zonnepark ’t Zandt geopend

Duurzame dorpen – zonnepark ’t Zandt geopend | 16 april 2018

Duurzame dorpen – zonnepark ’t Zandt geopend. Zaterdag 14 april j.l. is het zonnepark ’t Zandt geopend. In opdracht van de gemeente Loppersum tekende Libau voor de locatie afweging en landschappelijke inpassing van het initiatief. Ook voor andere dorpen adviseert Libau de gemeente over de inpasbaarheid van kleinschalige initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. … Lees verder »