Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Maatwerkmethode – agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit

Maatwerkmethode – agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit | 29 februari 2016

De uitbreiding van een agrarisch bedrijf waarbij het bouwblok moet worden vergroot kan in de provincie Groningen in principe uitsluitend wanneer hiervoor de maatwerkmethode is toegepast. Met de folder “Maatwerkmethode – agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit” zetten wij overzichtelijk uiteen wat wij voor initiatiefnemers kunnen betekenen en welke stappen we doorlopen om tot een erfinrichtingsplan … Lees verder »

Overhandiging Erfgoednota Winsum

Overhandiging Erfgoednota Winsum | 25 februari 2016

Op 24 februari jongstleden is de nieuwe Erfgoednota Winsum door de heer B.H.C. Westerink van de Erfgoedcommissie feestelijk overhandigd aan burgemeester M.A.P. Michels. De Erfgoednota bestaat uit twee delen; de inventarisatie en het activiteitenprogramma 2015-2020 en is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de Erfgoedcommissie van Winsum en Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke … Lees verder »

Rusthoven, Levend erfgoed aan het Damsterdiep

Rusthoven, Levend erfgoed aan het Damsterdiep | 22 februari 2016

Op woensdag 17 februari jongstleden zijn Libau en NO.ordpeil samen met de gemeente Loppersum, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (afwezig), Het Groninger Landschap en de verschillende particuliere eigenaren van start gegaan met het maken van een inrichtingsschets met uitgangspunten voor beeldkwaliteit en een uitvoeringsagenda voor het project Rusthoven, Levend erfgoed aan het … Lees verder »

Monumenten in het aardbevingsgebied

Monumenten in het aardbevingsgebied | 16 februari 2016

In het programma ‘Cunera’ gaat Cunera van Selm op pad om een onderwerp uit de actualiteit van een andere kant te belichten. Iedere week een ander onderwerp, andere mensen, andere verhalen op andere plekken. Afgelopen zondag ging Cunera over monumenten in het aardbevingsgebied. Vorige week werd bekend dat het Groninger Landschap vier monumentale boerderijen overneemt … Lees verder »

OOK

OOK | 16 februari 2016

Op 21 januari 2016 vond de kick off plaats van het project Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK). Doel van dit project is om te onderzoeken op welke manier ruimtelijke kwaliteit met kwalitatieve regels in het Omgevingsplan geborgd kan worden. Uit een eerste verkenning blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om in een Omgevingsplan in te spelen … Lees verder »