Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Geslaagde afsluiting project Waddenboerderijen

Geslaagde afsluiting project Waddenboerderijen | 6 april 2016

Donderdag 31 maart vond het slotsymposium Waddenboerderijen plaats in boederij Hermans Dijkstra te Midwolda. Libau, LTO Noord en Landschapsbeheer Groningen presenteerden als organiserende partijen de eindresultaten van het project Boerderijen langs de Waddenkust. In dit project zijn door jarenlange intensieve betrokkenheid en begeleiding in nauwe samenwerking met deelnemende boeren enkele tientallen herstel-, nieuwbouw- en erfinrichtingsmaatregelen … Lees verder »

“Ik weet het niet, ik vind het gewoon mooi”  Lessenreeks Us Dörp, Hendrik de Cockschool

“Ik weet het niet, ik vind het gewoon mooi” Lessenreeks Us Dörp, Hendrik de Cockschool | 5 april 2016

In het kader van het project WERK& Ulrum, waarin we samen met de dorpsbewoners de bijzondere panden en plekken in beeld brengen, hebben Bartele van der Meer (student Rijksuniversiteit Groningen, Lienke Willems-Kruize (architecte) en Tim Willems-Kruize (stedenbouwkundige) de kinderen van de Hendrik de Cockschool les gegeven. Deze eerste les stond in het teken van ‘architectuur’ … Lees verder »

Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Pekela-Veendam

Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Pekela-Veendam | 24 maart 2016

Op 9 maart jongstleden heeft Libau de concept eindversie gepresenteerd van het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Pekela-Veendam aan de werkgroep. Dit perspectief schetst op basis van en aantal verhalen in woord en beeld de cultuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden en wordt gebruikt als onderlegger voor ruimte gerelateerde vraagstukken en toekomstig beleid. De werkgroep, bestaande uit medewerkers van … Lees verder »

Dag van de Noord Nederlandse Archeologie

Dag van de Noord Nederlandse Archeologie | 22 maart 2016

Op zaterdag 19 maart hebben de archeologen van Libau met een stand op de Dag van de Noord Nederlandse Archeologie gestaan. Deze ‘archeologiedag’ is een initiatief van de archeologische verenigingen van Noord-Nederland en werd dit jaar georganiseerd in het gebouw van Tresoar te Leeuwarden. De Dag van de Noord Nederlandse Archeologie is bestemd voor iedereen … Lees verder »

Zienswijze ontwerp omgevingsvisie 2016-2020

Zienswijze ontwerp omgevingsvisie 2016-2020 | 21 maart 2016

Samen met Stichting Landschap Oldambt, bewonersinitiatief Paddepoel Noord, Groninger Energie Koepel, Dorpsvereniging Steendam, Gemeente Slochteren, E.A.Z. Wind en dorpsbelang Oostwold heeft Libau een zienswijze ingediend op het ontwerp omgevingsvisie 2016-2020 van de Provincie Groningen. Deze zienswijze heeft betrekking op windenergie. Klik hier om deze zienswijze te lezen: Zienswijze Omgevingsvisie Provincie Groningen m.b.t. Lokale Windenergie.