Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Typisch Gronings

Typisch Gronings | 4 juli 2017

Door alle herstelwerkzaamheden in het kader van de gaswinning en de grootschaligheid van de versterkingsopgave lijkt de Groninger identiteit verloren te gaan. Dit moeten we voorkomen! Daarvoor rijst natuurlijk allereerst de vraag wat is de Groninger identiteit, of te wel wat is Typisch Gronings? Samen met het tijdschrift Noorderbreedte is Libau daarom opzoek naar wat … Lees verder »

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed subsidie tender 1 2017

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed subsidie tender 1 2017 | 29 juni 2017

Libau is kartrekker voor het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Vanuit dit programma kunnen initiatiefnemers subsidie verkrijgen voor het herbestemmen van monumenten in het aardbevingsgebied. De achterliggende gedachte hiervoor is dat monumenten mét een functie veel beter in de benen gehouden kunnen worden. Er zijn twee soorten subsidies te verkrijgen: Voor het ‘duwtje in de rug’ … Lees verder »

Bottom-linked kansen pakken in Steendam: kruispunt wordt kloppend dorpshart

Bottom-linked kansen pakken in Steendam: kruispunt wordt kloppend dorpshart | 21 juni 2017

In Steendam wordt een subsidieaanvraag voorbereid voor het programma Kansrijk Groningen. Deze aanvraag richt zich op transformeren van het kruispunt van de Damsterweg met het Afwateringskanaal tot kloppend dorpshart. Deze opgave is aan het licht gekomen in het traject van de dorpsvisie waarin het ontbreken van een dorpsplein en de inrichting en het gebruik van … Lees verder »

Toogdag 2017

Toogdag 2017 | 19 juni 2017

Eens per jaar gaan we met alle bij Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland aangesloten organisaties erop uit, de zogenaamde Toogdag. Elk jaar is een van de organisaties verantwoordelijk voor de organisatie. Dit jaar, op woensdag 14 juni, was de organisatie in handen van onze zusterorganisatie uit Fryslân: hûs en hiem. Zij hebben een zeer geslaagde dag … Lees verder »

Bijeenkomst Omgevingswet en Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief

Bijeenkomst Omgevingswet en Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief | 19 juni 2017

Op 15 juni jongstleden organiseerde de afdeling Landelijk Gebied en Water en Ruimte en Samenleving van de provincie Groningen in het kader van de provinciale Kwaliteitsgids in samenwerking met Libau en gemeente Oldambt een kennisuitwisselingsochtend voor Groninger gemeenten over de Omgevingswet en het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief in boerderij Cazemier te Tolbert in het Westerkwartier. In de … Lees verder »