Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe Plus tijdelijk ondergebracht bij de Stichting Het Drentse Landschap

Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe Plus tijdelijk ondergebracht bij de Stichting Het Drentse Landschap | 2 april 2015

M.i.v. 1 april 2015 is het Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe Plus voor de resterende looptijd van de Cultuurnota “Oude wereld, nieuwe mindset 2013-2016”, ondergebracht bij de Stichting Het Drentse Landschap in Assen. Onder de naam “Steunpunt Erfgoed Drenthe” gaat zij verder met de uitvoering van het provinciaal beleid: Steunpunt Cultureel Erfgoed, Herbestemming Karakteristiek Bezit en … Lees verder »

Informatiebijeenkomst portefeuillehouders ruimtelijke ordening

Informatiebijeenkomst portefeuillehouders ruimtelijke ordening | 30 maart 2015

Op donderdagmiddag 26 maart jongstleden heeft de jaarlijkse informatiebijeenkomst portefeuillehouders plaats gevonden voor Groninger gemeenten in de Doorrit te Garnwerd. Ongeveer tweederde van wethouders ‘ruimtelijke ordening’ van de gemeenten waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Na een woord van welkom van wethouder Jaap Hoekzema van de gemeente Winsum gaf Flip ten Cate (directeur federatie Ruimtelijke kwaliteit) … Lees verder »

Inspiratieboek Kleine ingrepen in het Landschap

Inspiratieboek Kleine ingrepen in het Landschap | 19 maart 2015

Onder leiding van Libau wordt momenteel een inspiratieboek voor de Kleine ingrepen in het Landschap opgesteld. Na een inspirerende proeverij op 22 januari, werd vandaag, 19 maart 2015, samen met de “kookclub” in Het Gasfornuis te Groningen het concept eindrapport besproken. De komende tijd gaan we met elkaar nog schaven aan de teksten en voegen … Lees verder »

Structuurvisie De Marne biedt inspiratie

Structuurvisie De Marne biedt inspiratie | 11 maart 2015

Wij zijn er trots op dat de door Libau vervaardigde “Structuurvisie De Marne” door de Hanzehogeschool Groningen is opgenomen in het “Inspiratieboek Kansen in Krimp”. De structuurvisie is een co-creatie van dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie en medewerkers van Libau en vormt door de integrale, kwalitatieve benadering met regieaanwijzingen een inspirerende kapstok op … Lees verder »

Persbericht Landschapsconvenant; Landschap Goed voor Elkaar

Persbericht Landschapsconvenant; Landschap Goed voor Elkaar | 10 maart 2015

Brede coalitie van natuur- en landschapsorganisaties in Groningen slaat handen ineen Landschap is niet alleen belangrijk voor alle planten en dieren in Groningen, maar ook voor onze inwoners die hier wonen, werken en recreëren. Op het landgoed Ewsum heeft een breed scala aan organisaties een provinciaal convenant ondertekend dat ervoor moet zorgen dat het landschap … Lees verder »