Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Afgestudeerd!

Afgestudeerd! | 14 maart 2016

De afgelopen maanden heeft Libau twee afstudeerders begeleid: Brigit Pegge en Andrea de Jong. Brigit heeft onderzoek gedaan naar het Groene erfgoed en een aanzet gemaakt voor een agenda om het Groene erfgoed in het Drentse esdorpenlandschap te behouden. Andrea heeft een herbestemmingonderzoek gedaan naar de Groninger Buitenschool in Glimmen. In haar plan heeft ze … Lees verder »

Informatieavonden Kansrijk Groningen

Informatieavonden Kansrijk Groningen | 8 maart 2016

Verschillende gemeenten en organisaties werken via allerlei programma’s aan de leefbaarheid in het Groninger aardbevingsgebied. Deze leefbaarheidsprogramma’s kunnen ook iets voor u of uw organisatie betekenen! Onder de naam ‘Kansrijk Groningen’ organiseren de gemeenten, betrokken organisaties en de Nationaal Coördinator Groningen samen informatieavonden om u op de hoogte te brengen van de verschillende programma’s. Er … Lees verder »

Maatwerkmethode – agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit

Maatwerkmethode – agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit | 29 februari 2016

De uitbreiding van een agrarisch bedrijf waarbij het bouwblok moet worden vergroot kan in de provincie Groningen in principe uitsluitend wanneer hiervoor de maatwerkmethode is toegepast. Met de folder “Maatwerkmethode – agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit” zetten wij overzichtelijk uiteen wat wij voor initiatiefnemers kunnen betekenen en welke stappen we doorlopen om tot een erfinrichtingsplan … Lees verder »

Overhandiging Erfgoednota Winsum

Overhandiging Erfgoednota Winsum | 25 februari 2016

Op 24 februari jongstleden is de nieuwe Erfgoednota Winsum door de heer B.H.C. Westerink van de Erfgoedcommissie feestelijk overhandigd aan burgemeester M.A.P. Michels. De Erfgoednota bestaat uit twee delen; de inventarisatie en het activiteitenprogramma 2015-2020 en is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de Erfgoedcommissie van Winsum en Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke … Lees verder »

Rusthoven, Levend erfgoed aan het Damsterdiep

Rusthoven, Levend erfgoed aan het Damsterdiep | 22 februari 2016

Op woensdag 17 februari jongstleden zijn Libau en NO.ordpeil samen met de gemeente Loppersum, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (afwezig), Het Groninger Landschap en de verschillende particuliere eigenaren van start gegaan met het maken van een inrichtingsschets met uitgangspunten voor beeldkwaliteit en een uitvoeringsagenda voor het project Rusthoven, Levend erfgoed aan het … Lees verder »