Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Monumenten in het aardbevingsgebied

Monumenten in het aardbevingsgebied | 16 februari 2016

In het programma ‘Cunera’ gaat Cunera van Selm op pad om een onderwerp uit de actualiteit van een andere kant te belichten. Iedere week een ander onderwerp, andere mensen, andere verhalen op andere plekken. Afgelopen zondag ging Cunera over monumenten in het aardbevingsgebied. Vorige week werd bekend dat het Groninger Landschap vier monumentale boerderijen overneemt … Lees verder »

OOK

OOK | 16 februari 2016

Op 21 januari 2016 vond de kick off plaats van het project Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK). Doel van dit project is om te onderzoeken op welke manier ruimtelijke kwaliteit met kwalitatieve regels in het Omgevingsplan geborgd kan worden. Uit een eerste verkenning blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om in een Omgevingsplan in te spelen … Lees verder »

Energietransitie in het landschap

Energietransitie in het landschap | 12 februari 2016

EXCURSIE LIBAU ON TOUR & SYPMOSIUM ENERGIELANDSCHAPPEN NATUUR EN MILIEUFEDERATIES DONDERDAG 10 MAART 2016 13.30 – 21.30 uur De transitie naar duurzame vormen van energieopwekking staat volop in de belangstelling. Burgers staan op om zelf, of in collectief verband, initiatieven te ontwikkelen. Ook ontwikkelaars kloppen met plannen aan bij overheden. Gemeenten en provincies stimuleren dit … Lees verder »

Even voorstellen…

Even voorstellen… | 10 februari 2016

Onze collega Mirte van Geffen is momenteel op zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof worden haar taken waargenomen door Isabel van der Velde. Hieronder stelt zij zich even voor: Mijn naam is Isabel van der Velde. Ik ben 27 jaar en ben geboren en getogen in de provincie Groningen. Al zeer vroeg werd ik mij mede door … Lees verder »

Succesvolle inloopavond Nieuwbouw Sint Nicolaasschool

Succesvolle inloopavond Nieuwbouw Sint Nicolaasschool | 3 februari 2016

Op 2 februari jongstleden vond in de huidige Sint Nicolaasschool in Haren een inloopavond plaats voor bewoners over de Nieuwbouw Sint Nicolaasschool aan de Westerse Drift. Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft voorafgaand aan deze inloopavond samen met betrokken partijen een stedenbouwkundig kader opgesteld. Dit stedenbouwkundig kader met een handreiking voor beeldkwaliteit, vormt de basis … Lees verder »