Provinciebrede commissie

Zowel voor Groningen als voor Drenthe is er sprake van een zogenaamde kleine en grote welstandscommissie. In eerste instantie worden de meegenomen bouwplannen beoordeeld door de kleine commissie, die bestaat uit de gezamenlijke rayonarchitecten. Bouwplannen met een grote invloed op de omgeving en die, waarover in de kleine commissie geen eensluidend oordeel bestaat, worden behandeld in de grote commissie van externe deskundigen, zoals architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Voor de Groninger gemeenten vergaderen de kleine en de grote commissie openbaar in pakhuis Libau.

Voor de Drentse gemeenten vergadert de kleine commissie in pakhuis Libau, de grote commissie vergadert in het openbaar afwisselend in de gemeentehuizen van Emmen en Tynaarlo. Bovendien is de Drentse commissie niet alleen een welstandscommissie, maar een gecombineerde welstands- en monumentencommissie.

Met het oog op een zo snel mogelijke procedure vergaderen de kleine commissies kort aansluitend op de inname van de bouwplannen. Voor deze openbare vergaderingen wordt geen agenda gepubliceerd. Belangstellenden kunnen bij de gemeente informeren wanneer het betreffende bouwplan door de kleine commissie wordt behandeld.

Voor de grote commissies staat de agenda op deze website onder het kopje “vergaderingen” en in publicaties van de betreffende gemeenten.