Samenstelling commissies

De Groninger en Drentse gemeenten hebben de uitvoering van de welstandsadvisering bij contract opgedragen aan Libau. In de provincie Groningen maken alle gemeenten met uitzondering van de gemeente Groningen gebruik van een gezamenlijke provinciaal opererende welstandscommissie. De gemeenteraden benoemen leden van de welstandscommissie op voordracht van Libau. De rayonarchitecten van Libau zijn lid van de commissie.

In de provincie Drenthe maken Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen en Tynaarlo gebruik van een provinciale welstandscommissie. Sinds begin 2011 is dat een gecombineerde welstands- en monumentencommissie, de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorie. Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe laten hun monumentenplannen wel behandelen in deze commissie voor wat betreft het monumentendeel.

De gemeenteraden benoemen de leden van de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorie op voordracht van Libau. De rayonarchitecten en de secretaris monumenten zijn door de commissie gemandateerd om in de gemeenten plannen onder mandaat te behandelen. De werkwijze van de CRKC is vastgelegd in een reglement. De leden van de eigen commissies in de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe worden door de gemeenteraden benoemd.

Enkele gemeenten in Groningen en Drenthe hebben burgerleden benoemd die in de commissie zitting hebben en mee beoordelen, maar uitsluitend voor plannen in hun eigen gemeenten.

Gezamenlijke Welstandcommissie voor de Groninger gemeenten

Voorzitter(s)

 • A. van der Tuuk
 • (F.H. Wiersma)

Architect leden

 • A. Venema, MArch
 • A. Vogelzang, MArch
 • D. van Wieren, MArch
 • Rayonarchitecten Libau

Stedenbouwkundige leden

 • ir. P. Ziel
 • ir. S. Schram

Secretaris

 • ing. M. Hendriks arch. AVB

De bezetting van de commissie rouleert, waarbij steeds een voorzitter, een stedenbouwkundige, twee architecten en de betreffende rayonarchitect de commissie bezetten.

Vergaderrooster

  • Kleine commissie: elke woensdagmorgen van de even weken in Pakhuis Libau
  • Grote commissie: elke dinsdagmiddag van de even weken in Pakhuis Libau

   * In verband met de corona-maatregelen vinden de commissievergaderingen momenteel digitaal plaats. Heeft u een vraag over de status van een plan kunt u contact opnemen met de secretaris of uw eigen gemeente*

    

   Samenstelling Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe

   Voorzitter

   • ir. L. Oudenaarde

   Leden

   • ir. M. Dijkstra, landschap en stedenbouw
   • ir. A. de Groot, rayonarchitect
   • ir. S. van Seijen, restauratiearchitect
   • T. Tel, bouwhistorie
   • drs. S. Tillema, cultuurhistorie
   • ing. T. Zondag, architect
 • Toehoorder

  • drs. M. van Bers, adviseur cultuurhistorie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  Secretaris

  • drs. S. Tillema (monumenten)
  • ir. A. de Groot (welstand)

  Vergaderrooster

  De commissie vergadert eens per vier weken op de woensdagmiddag in een oneven week, afwisselend in de gemeentehuizen van Tynaarlo en Emmen.

  Voor 2021 zijn vergaderdata vastgesteld. Betrokkenen zoals monumenteneigenaren, ontwerpers en aannemers zijn van harte uitgenodigd om de planbespreking bij te wonen en hun ontwerp toe te lichten. Het verzoek is om dit tijdig kort te sluiten met de secretaris. Het overzicht met vergaderingen en de agenda van de commissievergadering zijn hier te vinden.

   * In verband met de corona-maatregelen vinden de commissievergaderingen momenteel digitaal plaats. Heeft u een vraag over de status van een plan kunt u contact opnemen met de secretaris of uw eigen gemeente*

  Plaatselijke commissies

  De gemeenten Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld hebben elk een eigen gemeentelijke welstandscommissie, waarvan een vertegenwoordiger van Libau q.q. deel uitmaakt.