Samenstelling commissies

De Groninger en Drentse gemeenten hebben de uitvoering van de welstandsadvisering bij contract opgedragen aan Libau. In de provincie Groningen maken alle gemeenten met uitzondering van de gemeente Groningen gebruik van een gezamenlijke provinciaal opererende welstandscommissie. De gemeenteraden benoemen leden van de welstandscommissie op voordracht van Libau. De rayonarchitecten van Libau zijn lid van de commissie.

In de provincie Drenthe maken Borger Odoorn, Emmen, Hoogeveen en Tynaarlo gebruik van een provinciale welstandscommissie. Sinds begin 2011 is dat een gecombineerde welstands- en monumentencommissie, de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorie. Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe laten hun monumentenplannen wel behandelen in deze commissie voor wat betreft het monumentendeel.

De gemeenteraden benoemen de leden van de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorie op voordracht van Libau. De rayonarchitecten en de secretaris monumenten zijn door de commissie gemandateerd om in de gemeenten plannen onder mandaat te behandelen. De werkwijze van de CRKC is vastgelegd in een reglement. De leden van de eigen commissies in de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe worden door de gemeenteraden benoemd.

Enkele gemeenten in Groningen en Drenthe hebben burgerleden benoemd die in de commissie zitting hebben en mee beoordelen, maar uitsluitend voor plannen in hun eigen gemeenten.

Gezamenlijke Welstandcommissie voor de Groninger gemeenten

Voorzitter(s)

 • A. van der Tuuk
 • (F.H. Wiersma)

Architect leden

 • A. Venema, MArch
 • A. Vogelzang, MArch
 • D. van Wieren, MArch
 • Rayonarchitecten Libau

Stedenbouwkundige leden

 • ir. P. Ziel
 • ir. S. Schram

Secretaris

 • ing. M. Hendriks arch. AVB

De bezetting van de commissie rouleert, waarbij steeds een voorzitter, een stedenbouwkundige, twee architecten en de betreffende rayonarchitect de commissie bezetten.

Vergaderrooster

  • Kleine commissie: elke woensdagmorgen van de even weken in Pakhuis Libau
  • Grote commissie: elke dinsdagmiddag van de even weken in Pakhuis Libau

   * In verband met de Corona-maatregelen vinden de commissievergaderingen momenteel digitaal plaats. Heeft u een vraag over de status van een plan kunt u contact opnemen met de secretaris of uw eigen gemeente*

Samenstelling Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe

Voorzitter

   • ir. L. Oudenaarde

Leden

   • ir. M. Dijkstra, landschap en stedenbouw
   • ir. A. de Groot, rayonarchitect
   • ir. S. van Seijen, restauratiearchitect
   • T. Tel, bouwhistorie
   • drs. S. Tillema, cultuurhistorie
   • ing. T. Zondag, architect

Toehoorder

   • drs. M. van Bers, adviseur cultuurhistorie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Secretaris

  • drs. S. Tillema (monumenten)
  • ir. A. de Groot (welstand)

Vergaderrooster

Eens per maand op de woensdagmiddag in een oneven week, afwisselend in de gemeentehuizen van Tynaarlo en Emmen.

Voor 2020 zijn vergaderdata vastgesteld. Deze staan hier vermeld. De vergaderingen zijn openbaar. Betrokkenen zoals eigenaren, ontwerpers en aannemers kunnen hun ontwerp toelichten na overleg met de secretaris.

* In verband met de Corona-maatregelen vinden de commissievergaderingen momenteel digitaal plaats. Heeft u een vraag over de status van een plan kunt u contact opnemen met de secretaris of uw eigen gemeente*

Voor informatie over de Welstandscommissie Aa en Hunze, de Welstandscommissie Noordenveld en de Welstandscommissie Midden-Drenthe: zie website betreffende gemeenten.