Gemeentelijk archeologiebeleid

Voor een goede omgang met de gemeentelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van archeologie hebben de meeste gemeenten archeologiebeleid ontwikkeld. Dit beleid wordt verwoord in een nota archeologie en verbeeld in een beleidskaart archeologie (en cultuurhistorie).

Op de beleidskaart staat aangegeven in welke gebieden archeologische (en indien van toepassing cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke) waarden aanwezig zijn of worden verwacht. In de bijbehorende nota staat verwoord hoe de gemeente met haar archeologisch (en cultuurhistorisch) erfgoed om wil gaan en welke regels en verplichtingen er gelden op het gebied van archeologie (en cultuurhistorie).

Het gemeentelijke archeologiebeleid wordt vertaald in bestemmingsplannen (vanaf 2021 zal dit in het omgevingsplan gebeuren). De beleidskaart archeologie (en cultuurhistorie) dient hierbij als onderlegger.

Libau heeft de intentie om een uniform archeologiebeleid voor de Groninger en Drentse gemeenten mee te helpen ontwikkelen, met inachtneming van de diversiteit aan archeologische resten per gemeente.