Privacy Verklaring

Algemeen

Libau is een stichting met als doelstelling de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincies Groningen en Drenthe. Voor die activiteiten kan het nodig zijn dat Libau persoonlijke gegevens van u nodig heeft. Deze gegevens worden door Libau nooit gebruikt voor andere doeleinden, dan waarvoor ze zijn verstrekt. U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens.

In deze Privacy Verklaring is te lezen met welke doelen uw gegevens worden verwerkt, aan wie uw gegevens (indien van toepassing) mogelijk worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en met welke vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens u bij ons terecht kunt.

 

Doeleinden van het verwerken van de gegevens

Voor een goede advisering in het kader van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit kunnen de volgende gegevens nodig zijn: naam (contactpersoon), (e-mail)adres, telefoonnummer, uw (advies)vraag en mogelijkerwijs dossiernummers van adviesaanvragen van bouwplannen of schademeldingen (in het geval van aardbevingsschade). Deze persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt voor het behandelen en beantwoorden van uw vraag gesteld aan Libau.

 

Gebruik van gegevens

Uw meldingen, verzoeken en vragen worden digitaal verzameld, geregistreerd, behandeld en verwerkt.

Als het nodig is om derden in te schakelen om uw vraag te beantwoorden, dan zal Libau u vragen om schriftelijke verlening van toestemming. Denk hierbij aan bijvoorbeeld meldingen of overdracht van vragen in het geval van aardbevingsschade.

Mogelijk zal Libau gebruik maken van (delen van) uw geanonimiseerde vraag en type monument voor trendanalyses: wetenschappelijke, statistische en historische doeleinden, om onder andere beter inzicht krijgen in de wijze waarop gaswinning een invloed heeft op de bouwwerken boven het Groninger gasveld.

Libau zal nooit zonder uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming gebruik maken van uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doeleinden.

 

Wijze van verwerking van uw gegevens

Libau heeft goed beveiligde IT-systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. De wijze van verwerking van uw gegevens is in overeenstemming met de AGV.

 

Toestemming geven

Als u een vraag stelt aan, of een verzoek of melding doet bij Libau, gaat u akkoord met:

  • Het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van het behandelen en beantwoorden van uw vraag,
  • Het opslaan en verwerken van uw gegevens ten behoeve van onze nieuwsbrief, indien u zich daarvoor heeft aangemeld,
  • Het bewaren van uw gegevens gedurende de adviesperiode en een periode daarna, indien dit wettig vereist is. Daarbij te denken aan zaken als accountantscontrole en belastingwetgeving.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u weten waarvoor uw gegevens zijn gebruikt, dan kunt u daarover mailen met info@libau.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met 050 312 65 45.