Publicaties

Deze publicaties kunt u downloaden of bij Libau bestellen op telefoonnr. (050) 312 65 45.

 • De kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave

 • Beslisboom circulair bouwen-A0

 • Jaarverslag 2022

 • Ruimte voor circulair bouwen

 • Libau jaarverslag 2021

 • Brochure Ruimte voor omgevingskwaliteit!

 • Ontwerponderzoek Ruimte voor hout!

 • Brochure Ruimte voor hout!

 • Verslag Ruimtemakersbijeenkomst: De meerwaarde van water

 • Afscheidsinterview met Theo Hoek, directeur-bestuurder Libau

 • Libau jaarverslag 2020

 • Ruimte voor karakteristiek!

 • Werk maken van omgevingskwaliteit

 • Natuurinclusief, informatie en inspiratie voor beleids- en natuurmakers

 • Omgevingswetproof: de Kwaliteitsgids en Gids Omgevingskwaliteit

 • Verslag Ruimtemakersbijeenkomst herstructureringsopgave Veendam Noord

 • Libau jaarverslag 2019

 • De Noordenveldse Kwaliteitsgids

 • Overzichtskaart De Noordenveldse kwaliteitsgids

 • Verslag bijeenkomst van Omgevingsvisie op weg naar Omgevingsplan

 • Presentatie Libau – van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan

 • Libau jaarverslag 2018

 • Jaarverslagkaarten Groningen 2018

 • Jaarverslagkaarten Drenthe 2018

 • Toekomst Oldambtster boerderijen – bijlagenrapport

 • Toekomst Oldambtster boerderijen – poster

 • Toekomst Oldambtster boerderijen – hoofdrapport

 • Dorpen in Groningen

 • Jaarverslagkaarten Drenthe 2017

 • Jaarverslagkaarten Groningen 2017

 • Libau jaarverslag 2017

 • Libau on Tour 14 september 2017, presentatie Libau

 • Libau on Tour 14 september 2017, presentatie gemeente Oldambt

 • Jaarverslagkaarten Groningen 2016

 • Jaarverslag kaarten Drenthe 2016

 • Libau jaarverslag 2016

 • Verhalenboek typisch Ulrum!

 • werkboek d’Olle Kern_versie kern

 • werkboek d’Olle Kern_versie pand

 • Landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde

 • Jaarverslag Libau 2015

 • Gemeentelijke kaarten Drenthe jaarverslag 2015

 • Gemeentelijke kaarten Groningen jaarverslag 2015

 • Folder Herbestemming Cultureel Erfgoed

 • Brochure Maatwerkmethode

 • Erfgoedkaart Winsum

 • Erfgoednota Winsum deel 2

 • Erfgoednota Winsum deel 1

 • Boerderijen aan de Waddenkust

 • Huisadviseurschap als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie

 • Handreiking: Een dek is geen dak – Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

 • Gemeentelijke kaarten Groningen jaarverslag 2014

 • Gemeentelijke kaarten Drenthe jaarverslag 2014

 • Libau jaarverslag 2014

 • Inspiratieboek kleinschalige ingrepen in het Groninger landschap

 • Ruimte voor zon!

 • Libau Jaarverslag 2013

 • Haalbaarheidstudie Herbestemming voormalige Jozefschool Wehe-Den Hoorn

 • Eemsmond Kernkwaliteiten Cultuurhistorisch Erfgoed

 • structuurvisie De Marne deel II

 • structuurvisie De Marne deel I

 • Jaarverslag welstands-&monumentenCIE stad Groningen 2012

 • Libau Jaarverslag 2012

 • Libau jaarverslag 2011

 • Handreiking KAN-bepaling voor gemeenten en welstandscommissies

 • Jaarverslag welstands-&monumentenCIE stad Groningen 2011

 • Project Oldambt 2011-2012 deel 1

  Project Oldambt 2011-2012 deel 1

 • Project Oldambt 2011-2012 deel 2

  Project Oldambt 2011-2012 deel 2

 • Libau Jaarverslag 2010

  Libau jaarverslag 2010

 • Jaarverslag stad 2010

  Jaarverslag welstands-&monumentenCIE stad Groningen 2010

 • Schoorstenen met kap

  Schoorstenen met kap

  Prijs: € 25,-

 • De oude kaart van Nederland

  De oude kaart van Nederland

 • 't Hogeland opnieuw

  ’t Hogeland opnieuw

 • Belvedere verleden

  Belvedere verleden

 • Monumentennota Zuidhorn

  Monumentennota Zuidhorn

 • Vitaal Platteland

  Bouwen in het landschap, het kan ook anders (Vitaal platteland)

  Prijs: € 25,-

 • 10 Uitgangspunten

  10 Uitgangspunten voor het omgaan met monumenten