Organisatie

Libau is dé onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. De organisatie is in 1928 opgericht als provinciale schoonheidscommissie en in de loop der jaren getransformeerd en verbreed tot de huidige organisatie. Zij ontleent haar huidige naam aan het pakhuis Libau, waarin het bureau is gehuisvest.

De stichting Libau heeft de bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincies Groningen en Drenthe als doelstelling.

Zij adviseert Groninger en Drentse gemeenten vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand en cultuurhistorie.

Daartoe bevinden zich in de organisatie de volgende disciplines:

Samen met zusterorganisaties in andere provincies maakt Libau deel uit van het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland.