Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Drentse gemeenten

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) adviseert gemeenten in de provincie Drenthe op het gebied van monumentenzorg en omgevingskwaliteit.

Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwen en voor wijziging van een monument vraagt de gemeente advies aan de commissie.

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit is een geïntegreerde commissie en bestond voorheen uit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. De onafhankelijke Adviescommissie wordt gefaciliteerd door Libau en is ingesteld door de gemeente. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement.

Heb je een plan? Dan is ons advies om in een vroegtijdig stadium het gesprek aan te gaan. De gemeente is het eerste aanspreekpunt. Maar ook de adviseurs van Libau die bij het commissiewerk betrokken zijn, staan je graag te woord! Neem dan contact op met de secretaris, zie de mailadressen hieronder.

 

Samenstelling Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Drentse gemeenten

Voorzitter
drs. T.A.C.O. van den Heiligenberg
ir. W. Kingma

Architectuur
J.A. de Groot MArch
ir. W. Stoer
ir. J. Voorn

Stedenbouw en landschap
ir. M. Moerman
drs. C.M. Peeters

Restauratiearchitectuur
ir. S. van Seijen

Bouwhistorie
ing. C. Velvis

Cultuurhistorie
dr. E.H.M. Mens

Aanvullende leden
dr. W.A.B. van der Sanden (archeologie)
dr. E.H.M. Mens (UNESCO Werelderfgoed Veenhuizen)
ir. J.W. Frantzen (duurzaamheid)

Rayonarchitect
Rayonarchitecten Libau

Secretaris
drs. S.M. Tillema     mailadres: tillema@libau.nl
M.D.P. Hendriks MArch (Subcommissie uiterlijk van bouwwerken)

Aanwezig namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Regioadviseurs

 

Commissieleden met dezelfde discipline rouleren, zodat per vergadering de benodigde disciplines aanwezig zijn.

 

Vergaderrooster

De commissie vergadert eens per vier weken op de woensdag, afwisselend in de gemeentehuizen van Assen en Emmen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Betrokkenen zoals eigenaren, ontwerpers en gemeenteambtenaren zijn van harte uitgenodigd om de planbespreking bij te wonen en hun ontwerp toe te lichten. Het verzoek is om dit tijdig kort te sluiten met de secretaris. Het overzicht met vergaderingen en de agenda van de commissievergadering zijn hier te vinden.