Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Nieuwe omgevingswet regelt alles voor de omgeving

Nieuwe omgevingswet regelt alles voor de omgeving | 28 december 2023

De nieuwe Omgevingswet is in werking gegaan op 1 januari 2024. In de nieuwe Omgevingswet zijn 26 wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water samengevoegd tot één nieuwe wet. Op het moment dat je iets wil veranderen in de ‘fysieke leefomgeving’ heb je nu met de Omgevingswet te maken. Naast vergunningsplichtige activiteiten kent de … Lees verder »

Pakhuis Libau gesloten tijdens kerstvakantie

Pakhuis Libau gesloten tijdens kerstvakantie | 23 december 2023

Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten. Vanaf 8 januari zijn wij weer beschikbaar. Wij wensen al onze relaties, partners, netwerkcontacten en connecties allemaal fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Uitnodiging voor lezingenserie bedreigd erfgoed

Uitnodiging voor lezingenserie bedreigd erfgoed | 21 december 2023

Ons erfgoed staat bloot aan diverse bedreigingen. Met een serie zondagmiddaglezingen over bedreigd erfgoed en mogelijke oplossingen besteedt Stichting Berlagehuis Usquert aandacht aan dit (ook voor Libau) belangrijke thema. Naast desinteresse en leegstand, verwaarlozing – uitmondend in afbraak – zijn sloop en versterking in het aardbevingsgebied factoren die ons aller erfgoed bedreigen. Verschillende experts laten … Lees verder »

Subsidiemogelijkheden voor monumenteigenaren uitgebreid

Subsidiemogelijkheden voor monumenteigenaren uitgebreid | 13 december 2023

Vanaf 2024 is er extra geld om eigenaren van erfgoed in de hele provincie Groningen te ondersteunen bij het onderhoud aan hun pand. De nieuwe subsidieregelingen voor regulier onderhoud voor karakteristieke panden, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten worden vanaf 1 januari 2024 opengesteld; niet alleen voor het aardbevingsgebied, maar voor de hele provincie. Vijf miljoen beschikbaar … Lees verder »

Kleinschalige windmolens en de zorg om ons landschap

Kleinschalige windmolens en de zorg om ons landschap | 7 december 2023

Kleinschalige windmolens met een as-hoogte tot maximaal 15 meter zijn bij agrarische bedriijfsgebouwen geaccepteerd als manier om het boerenbedrijf van stroom te voorzien. Maar blijft dit ook zo? In het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen in de provincie Groningen staat dat molens met een as-hoogte tot maximaal 20 meter moeten worden toegestaan. In dit artikel ons … Lees verder »