Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail info@libau.nl

Actueel

Het belang van omgevingskwaliteit

Het belang van omgevingskwaliteit | 25 augustus 2022

Omgevingskwaliteit #2 Naar een aantrekkelijke, volhoudbare leefomgeving voor mensen, planten en dieren! Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is één van de hoofddoelstellingen van de Omgevingswet. Maar wat is een goede omgevingskwaliteit eigenlijk? Waarom is het belangrijk? Wat levert het op? En hoe kun je als gemeente of waterschap eraan werken? … Lees verder »

Naar een aantrekkelijke, volhoudbare leefomgeving voor mensen, planten en dieren!

Naar een aantrekkelijke, volhoudbare leefomgeving voor mensen, planten en dieren! | 28 juli 2022

Omgevingskwaliteit Het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit is de hoofddoelstelling van de Omgevingswet. Iedereen die ingrepen pleegt in de fysieke leefomgeving is verplicht bij te dragen aan dit doel. Maar wat is een goede omgevingskwaliteit eigenlijk? Waarom is het belangrijk? Wat levert het op? En hoe kun je als gemeente of … Lees verder »

Appelscha onder de loep

Appelscha onder de loep | 25 juli 2022

Team Ruimtelijke Kwaliteit van stichting Libau is na overleg tussen de gemeente Ooststellingwerf en Hûs & Hiem gevraagd voor de pilot Appelscha. Doel van de pilot is om integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid te maken om de fysieke leefomgeving aantrekkelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Beleid op het schaalniveau van gebouwen, percelen, de inrichting van … Lees verder »

Hergebruik van bouwmateriaal van slooppanden in het aardbevingsgebied

Hergebruik van bouwmateriaal van slooppanden in het aardbevingsgebied | 25 juli 2022

Een presentatie over het potentieel hergebruik van bouwmateriaal van te slopen panden in het aardbevingsgebied. Daarmee heeft Gerben Zijlstra zijn stage als tweedejaars student aan de Hanzehogeschool Groningen Built Environment bij ons afgerond. Hij gaf een presentatie in de Havikszaal in pakhuis Libau over zijn stageonderzoek. Gerben heeft zich hierbij gericht op panden uit de … Lees verder »

Hondsrugatlas Landschap en Klimaat

Hondsrugatlas Landschap en Klimaat | 20 juli 2022

Een leestip van onze kant: de Hondsrugatlas Landschap en Klimaat. Wil je alles weten over het unieke landschap van het Hondsruggebied? Duik dan in deze digitale atlas met bewegende kaarten en beelden. Ontdek hoe de De Hondsrug is ontstaan. En hoe het landschap in de loop van de geschiedenis is veranderd. Daarnaast geeft deze atlas … Lees verder »