26 september 2023

Kerkgebouw zoekt nieuwe betekenis!

Op donderdag 21 september ontmoetten verschillende Groninger kerkorganisaties en overheden elkaar in ons Pakhuis. Het Steunpunt Cultureel Erfgoed organiseerde de tweede bijeenkomst over het ontwikkelen en uitvoeren van een kerkenvisie – een middel om als gemeente een toekomstperspectief te schetsen voor religieuze gebouwen samen met kerkeigenaren en andere betrokkenen. We spraken met elkaar over een kerkenvisie als leidraad voor een duurzame dialoog.

Het afstoten van een kerkgebouw is voor een kerkgenootschap een periode van rouw. Het Bisdom Groningen-Leeuwarden en de Classis Groningen-Drenthe vertelden hoe fijn het voor die kerkgenootschappen is om vanaf het begin begeleid te worden door de burgerlijke gemeente. Samen op zoek naar een nieuwe bestemming van hún gebouw. Dit is voor de gemeente eenvoudiger als ze op voorhand weet waar verschillende kerkgenootschappen staan en waar zij naartoe willen. Zo kan je ook teleurstellingen voorkomen.

In de tweede helft gaf Maarten Vieveen een presentatie over verduurzaming van religieus erfgoed, en droegen onder meer de sogk, de Monumentenwacht Groningen bij aan een interessante discussie.

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed kijkt uit naar het verschijnen van de nieuwe kerkenvisies en hoopt dat het gesprek wordt voortgezet!

Terugkijken naar de vorige bijeenkomst: zie hier