Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK)

Libau heeft in 2011 een Team Ruimtelijke Kwaliteit opgericht. Doel is het ondersteunen van de gemeenten in haar regie- en opdrachtgeverrol in de ruimtelijke ordening en daaraan gerelateerde leefbaarheidprocessen. Het team ondersteunt gemeenten van binnenuit, als een gedetacheerd ‘eigen’ ambtelijk apparaat. Libau wil daarmee bijdragen aan de vergroting van de bestuurskracht en de ambtelijke slagkracht van de Groninger en Drentse gemeenten.