13 juni 2017

14de editie excursie bouwheerschap

Donderdag 8 en vrijdag 9 juni vond de inmiddels 14de editie van de tweedaagse excursie bouwheerschap plaats. Deze excursie wordt voor de portefeuillehouders ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen en hun directe adviseurs georganiseerd door het Provinciaal Bouwheerschap en Libau met het doel gezamenlijk inspiratie en kennis op te doen. Met duurzaamheid als overkoepelend thema bezochten we op donderdag de woonwijk Eva Lanxmeer in Culemborg, fietsten we door het Rivierpark Nijmegen en beklommen we het aardvarken in het Bartokpark in Arnhem. Op vrijdag zijn we in de klimakommune Saerbeck(DLD) ontvangen voor een toelichting op de vooruitstrevende visie van de gemeente om in de opwekking van eigen duurzame energie te voorzien. In de middag bezochten we het Bio-energypark, waar op een voormalig defensieterrein in één gebied grootschalig zonnestroom en windenergie worden opgewekt en biomassa wordt vergist. De gezamenlijke constatering op de thuisreis was dat het een buitengewoon inspirerende, informatieve en verbindende excursie was, die om meer vraagt én van waaruit we weer vol inspiratie aan de slag kunnen met de ruimtelijke kwaliteit van Groningen!

 

excursie provincaal bouwheerschap 2017_5excursie provincaal bouwheerschap 2017_4excursie provincaal bouwheerschap 2017_2

excursie provincaal bouwheerschap 2017_3  excursie provincaal bouwheerschap 2017