Adviescommissies

Libau faciliteert voor gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe onafhankelijke Adviescommissies voor Omgevingskwaliteit. Deze commissies werken aan het bevorderen van de kwaliteit van onze leefomgeving en de behoedzame doorontwikkeling van het erfgoed.

Vanaf 2022 zijn de bestaande adviescommissies monumenten- en welstandscommissies omgevormd tot geïntegreerde gemeentelijke adviescommissies die werken volgens de Omgevingswet. In de provincie Groningen zijn de afzonderlijke Monumenten- en Welstandscommissie samengevoegd tot de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) voor Groninger gemeenten. In Drenthe was al jarenlang een geïntegreerde commissie werkzaam: de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC). Deze commissie is omgevormd tot de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) voor Drentse gemeenten.

Het doel van een nieuwe geïntegreerde adviescommissie is om gemeenten breed te adviseren op het gebied van omgevingskwaliteit en monumentenzorg. In de AvO zitten onafhankelijke leden, specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, restauratie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Hierdoor wordt vanuit brede kennis integraal over plannen en beleidsvraagstukken geadviseerd.

Er wordt één advies gegeven, gericht op zowel de monumentenaspecten als het uiterlijk van bouwwerken (voorheen welstand genoemd). Het adviesproces wordt daarmee eenvoudiger en efficiënter en biedt duidelijkheid richting gemeente en initiatiefnemer.