Belang van landschap en nederzettingspatronen

Het landschap en de nederzettingen daarin zijn in de loop der eeuwen continu gewijzigd. Daarbij kan men denken aan de inpolderingen van de Dollard en het wad, de ontginning van de Veenkoloniƫn, de uitbreidingen van steden en (es)dorpen of de schaalvergroting in de landbouw. Deze veranderingen laten sporen achter in het landschap en in de dorpen. Tegelijkertijd blijven de verschillende cultuurlandschappen nog steeds onderscheidend van elkaar en kennen alle oude kernen nog steeds hun eigen identiteit. De uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen met respect voor deze waarden te begeleiden. Landschap, stedenbouw, kennis van de cultuurhistorie en welstand worden daarom bij Libau integraal ingezet bij ruimtelijke vragen.

Libau zet haar kennis en kunde bewust in om op deze wijze de verschillende kwaliteiten in de provincie te versterken en het landschap ook in de toekomst afleesbaar te houden.