12 februari 2016

Energietransitie in het landschap

EXCURSIE LIBAU ON TOUR & SYPMOSIUM ENERGIELANDSCHAPPEN NATUUR EN MILIEUFEDERATIES

DONDERDAG 10 MAART 2016

13.30 – 21.30 uur

De transitie naar duurzame vormen van energieopwekking staat volop in de belangstelling. Burgers staan op om zelf, of in collectief verband, initiatieven te ontwikkelen. Ook ontwikkelaars kloppen met plannen aan bij overheden. Gemeenten en provincies stimuleren dit maar zoeken tegelijkertijd naar een goede balans met de kwaliteit van de leefomgeving.

De noordelijke Natuur en Milieufederaties en Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe, zijn ieder vanuit hun eigen rol volop bezig met het energielandschap van de toekomst. Gezamenlijk hebben we het initiatief genomen een programma samen te stellen waarin we inwoners, maatschappelijke organisaties en bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincies in Noord-Nederland informeren over en meenemen in de steeds urgentere discussie over de inpassing van energie in het landschap.

Dit doen we enerzijds door tijdens een excursie letterlijk te kijken en horen wat er in het veld gebeurt. Anderzijds vragen we een aantal sprekers met verschillende achtergronden en belangen om hun perspectief voor het voetlicht te brengen en hierover tijdens het symposium met u in debat te gaan.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 

Programma

13.15
Verzamelen parkeerplaats Stadjershal

 
13.30
Vertrek excursie (middagprogramma)

 
17.45
Terugkeer parkeerplaats Stadjershal

 
18.00
Broodmaaltijd in Gasunie

 
19.00
Aanvang symposium in Gasunie (avondprogramma)

 
21.30
Afsluiting

 

In de overgang van het middag- naar het avondgedeelte bieden we u een broodmaaltijd aan. Deelname aan het programma is kosteloos. Wel vragen we u zich van te voren aan te melden in verband met de catering. Aanmelden kan via deze link.

Voor de excursie is de capaciteit van de touringcar bepalend voor het maximale aantal deelnemers. Wilt u zeker zijn van een plekje geef u dan snel op. Eind februari kunt u van ons het definitieve programma verwachten. Wij zien uit naar een inspirerende dag met uw aanwezigheid.

Let op, wanneer u een hapje mee-eet en/of deelneemt aan het symposium wordt u verzocht uw legitimatiebewijs mee te nemen. Dit is nodig voor registratie bij de Gasunie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Akkeliene Postema van de Natuur en Milieufederatie Groningen: 050 3130800 of a.postema@nmfgroningen.nl.

 
Wat

Excursie Libau on Tour & Symposium Energielandschappen Natuur en Milieufederaties

 
Wanneer

Donderdag 10 maart 2016, van 13.30-21.30 uur

 
Locatie

’s middags verzamelen Stadjershal, Laan Corpus Den Hoorn 98 te Groningen

’s avonds Gasunie, Concourslaan 17 te Groningen

 
Aanmelden

In verband met de catering vragen we u zich van te voren aan te melden,

dat kan via deze link. Meld u snel aan, want vol is vol.

 

Libau