20 maart 2021

25 maart publiekslezing: Gezonken in zicht van de haven

Archeologieliefhebbers opgelet! Dr. Yftinus van Popta van de Rijksuniversiteit Groningen geeft op 25 maart deze publiekslezing: Gezonken in zicht van de haven. Georganiseerd door het platform Archeologie en publiek (waar Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed onderdeel van is) en Museum aan de A.

De lezing gaat over het archeo-historisch onderzoek naar de ondergang van de tjalk Drie Gezusters in 1893 op de Zuiderzee.

Eeuwenlang was de Zuiderzee letterlijk en figuurlijk het maritieme hart van Nederland. Heel wat schepen vertrokken via de Zuiderzee naar hun bestemming. Maar niet alle schepen kwamen aan. Het relatief ondiepe vaarwater met zandbanken en ondieptes, plotselinge
weersveranderingen en zware stormvloeden zorgden geregeld voor dood en verderf. Niet voor niets wordt Flevoland dan ook het grootste scheepskerkhof op land ter wereld genoemd: tot nu toe zijn ruim 450 scheepswrakken in de voormalige zeebodem aangetroffen. Deze wrakken worden met regelmaat gezien als houten constructies zonder enige identiteit, maar feitelijk zijn het stille getuigen van scheepsrampen en persoonlijk leed.

Het aantal keren dat van een Zuiderzeewrak de identiteit werd achterhaald is echter op twee handen te tellen. In de meeste gevallen kan tot maximaal een halve eeuw nauwkeurig worden ingeschat wanneer een schip is vergaan. Tijdens deze lezing zal echter worden aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om een scheepswrak en een scheepsramp aan elkaar te koppelen. Wat dan ontstaat is een zeer levendig en persoonlijk verhaal, vormgegeven aan de hand van de ramp met de Drie Gezusters.

De lezing begint om 20:00 uur en is gratis te volgen. Na aanmelding ontvangt u een dag voor de lezing begint de link waarmee u de lezing(en) kunt bijwonen. Aanmelden? Klik dan hier.