25 oktober 2016

3 november: Netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen Groningen

Op donderdag 3 november aanstaande zal de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen 2016 in de provincie Groningen plaatsvinden.

Een dag bestemd voor erfgoedprofessionals, startend of meer ervaren en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in onze provincie, zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap.

Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het uitwisselen van die kennis is wellicht nog belangrijker. Tijdens deze dag wordt u bijgepraat over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen. Ook is er gelegenheid om feedback te geven vanuit de praktijk.

Dit jaar zijn we te gast in gemeente Stadskanaal, Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, Ceresstraat 2. Als eerste gemeente in de provincie Groningen werkt Stadskanaal aan een omgevingsplan. Dit gebeurt in de vorm van een pilot, waarvoor het Rijk de gemeente heeft aangewezen. In het omgevingsplan worden bestemmingsplannen en afzonderlijke beleidsdocumenten gebundeld tot één plan. De gemeente loopt met de pilot vooruit op de nieuwe Omgevingswet en zal de stand van zaken hieromtrent presenteren. Vervolgens is het aan de aanwezigen om zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan tijdens de workshop Omgevingsplan.

In de middag zal een bezoek gebracht worden aan de watertoren en een voormalige slagerij. Dit als opmaat naar het ‘Monumentencafé’, een goed gesprek over herbestemmen in Groningen.

Meer informatie en aanmelden: http://www.erfgoedacademie.nl/

 

ao

 

Bron afbeelding: https://www.openingstijden.nl/Streekhistorisch-Centrum/Stadskanaal/Ceresstraat-2/