23 november 2021

30 november webinar voor Ruimtemakers: De meerwaarde van water

Vanuit het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit houden we weer een Ruimtemakersbijeenkomst en wel op dinsdag 30 november. Deze bijeenkomst is voor ambtenaren van Groninger gemeenten en waterschappen die zich bezighouden met ruimtelijke kwaliteit en wordt vanwege de Coronamaatregelen online gehouden.

Het programma is van 13.00 tot 16.30 uur en bestaat uit twee delen. In het eerste deel duiken we met elkaar in het thema ‘De meerwaarde van water’.
Aansluitend nemen we in het tweede deel de tijd om als Ruimtemakers met elkaar het gesprek aan te gaan en te sparren over de zaken die jullie op dit moment bezighouden. Denk van tevoren even na of je een case wilt inbrengen.

Programma:

Deel 1 De meerwaarde van water

13.00 – 13.05 welkom, toelichting programma (STRK)
13.05 – 13.10 toelichting op aanleiding en aanpak onderzoek “De oude Turfvaart verbindt” – Leendert Visser (waterschap Noorderzijlvest)
13.10 – 13.50 presentatie over “De meerwaarde van water” geïllustreerd met praktijkvoorbeelden – Arjan Conijn en Stijn Tijhuis (Witteveen+Bos)
13.50 – 14.00 benoemen vragen, verdeling groepen en korte pauze
14.00 – 14.40 uiteen in 2-3 groepen voor gesprek rond centrale vragen
14.40 – 15.00 plenaire terugkoppeling groepsgesprekken en korte pauze

Deel 2 uitwisselen en sparren lopende opgaven

15.00 – 15.30 rondje ophalen waar iedereen mee bezig is
15.30 – 16.15 in groepen uiteen om te sparren over opgaven
16.15 – 16.30 afsluiting, vooruitblik en gelegenheid tot napraten

Aanmelden of meer weten? Stuur dan een mail naar steunpunt@libau.nl
Na aanmelding ontvangt u maandag 29 november van ons een link om aan de bijeenkomst deel te nemen.