16 april 2018

Duurzame dorpen – zonnepark ’t Zandt geopend

Duurzame dorpen – zonnepark ’t Zandt geopend.

Zaterdag 14 april j.l. is het zonnepark ’t Zandt geopend. In opdracht van de gemeente Loppersum tekende Libau voor de locatie afweging en landschappelijke inpassing van het initiatief.

Ook voor andere dorpen adviseert Libau de gemeente over de inpasbaarheid van kleinschalige initiatieven voor het opwekken van duurzame energie.

Zie ook: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/192572/Freek-de-Jonge-opent-zonnepark-t-Zandt

profiel zonnepark 't Zandt