15 oktober 2019

3x Eigentijds en Noordenvelds

In een informele raadsbijeenkomst zijn door Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau drie scenario’s geschetst voor de actualisatie welstandsnota Noordenveld.

De scenario’s kwamen tot stand na een uitgebreide inventarisatie met een bus-excursie, dialoogavonden en interviews met bewoners, raadsleden, professionals en de welstandscommissie. Op basis hiervan is een programma met 15 wensen voor een Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota opgesteld.

Aan de hand van een desk research naar welstandsnota’s zijn passend bij het programma van wensen door Libau drie scenario’s opgesteld.

Binnenkort maakt de raad een keuze voor een (combinatie van) scenario’s. Om alvast een gevoel te krijgen bij de scenario’s werd de bijeenkomst afgesloten met een werksessie. In deze sessie konden de raadsleden kennis nemen van de voor- en nadelen per scenario en aangeven wat zij het meest passend vinden bij Noordenveld.