1 juni 2022

Vacature commissieleden Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

Update 27 oktober 2022: deze vacature is gesloten.

———————————————————————————————————-

Stichting Libau, adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe, adviseert als adviesorganisatie aan de gemeenschap over omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed, in de provincies Groningen en Drenthe. Wij zijn bijna 100 jaar geleden opgericht voor en door gemeenten en organiseren en faciliteren de Adviescommissies voor Omgevingskwaliteit voor gemeenten (AvO) in Groningen en Drenthe.

 

________________________________________________________________

 

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit voor Drentse en Groninger gemeenten is op zoek naar acht commissieleden:

 • Commissielid architectuurhistorie (Drenthe);
 • Commissielid Veenhuizen UNESCO Werelderfgoed (aanvullend commissielid, Drenthe) Met deskundigheid in een of meer van de volgende disciplines: architectuurhistorie, bouwhistorie, stedenbouw, landschap, architectuur;
 • Commissielid bouwhistorie (Drenthe);
 • Commissielid stedenbouw en landschap (Groningen);
 • Commissielid stedenbouw en landschap (Drenthe);
 • Commissielid duurzaamheid (aanvullend commissielid, Groningen en Drenthe);
 • Commissielid architectuur (Groningen);
 • Commissielid architectuur (Drenthe).

 

De commissie

Libau faciliteert twee commissies: de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Groninger gemeenten en de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Drentse gemeenten. Beide zijn geïntegreerde monumenten- en welstandscommissies die werken volgens de principes van de Omgevingswet. Deze commissies adviseren gemeenten op het gebied van omgevingskwaliteit en monumentenzorg. In de AvO zitten onafhankelijke leden, specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, restauratie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Leden worden op voordracht van Libau benoemd door het College van B&W van de aangesloten gemeenten. Afhankelijk van de adviesaanvraag kunnen beide commissies worden aangevuld met specialisten voor archeologie, duurzaamheid, Veenhuizen Werelderfgoed of andere aanvullende disciplines.

Met deze brede kennis kan integraal over plannen of beleidsvraagstukken worden geadviseerd aan gemeenten. Vervolgens wordt één advies gegeven, gericht op zowel de monumentenaspecten als het uiterlijk van bouwwerken (voorheen welstand genoemd).

 

Werkzaamheden commissielid

Commissieleden adviseren over bouwplannen en beleidsvraagstukken op het gebied van uiterlijk van bouwwerken (welstand) op basis van vastgestelde kaders, zoals de welstandsnota of een beeldkwaliteitsplan. Bij monumenten wordt geadviseerd op basis van erfgoedwaarden en uitgangspunten voor de monumentenzorg. Commissieleden hebben een open en meedenkende houding, gericht op het zoeken naar een passende oplossing en behoud of versterking van erfgoedwaarden en omgevingskwaliteit. Zij zijn in staat om in korte tijd plannen te analyseren en te beoordelen, waarna een duidelijk onderbouwd advies wordt geven. Leden zijn bekend in de provincie Groningen en/of Drenthe. Zij hebben specifieke kennis in hun discipline, maar kunnen daarnaast een evenwichtig oordeel geven over architectuur, landschap en cultuurhistorie vanuit een breder perspectief.

 

Wij vragen

 • Aantoonbare kennis en ervaring in het vakgebied van de gevraagde discipline. Een relevante HBO+ of universitaire opleiding en relevante ervaring in het vakgebied, bij voorkeur met ervaring in advisering.
 • Aantoonbare kennis van omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed, breder dan het eigen vakgebied alleen.
 • Bekendheid met de provincie Drenthe en/of Groningen. Bij voorkeur op het gebied van ontwerppraktijk of cultuurhistorie binnen de regionale context.
 • Goede communicatieve vaardigheden. Commissieleden moeten communicatief zijn ingesteld en een open houding hebben. Zij moeten in staat zijn om een evenwichtig oordeel over plannen te geven en dit adequaat kunnen verwoorden, vanuit een breed perspectief.
 • Politieke, bestuurlijke en sociale sensitiviteit.
 • Commissieleden kunnen in teamverband werken, zijn motiverend, enthousiasmerend en innovatief.
 • Commissieleden kunnen vakinhoudelijk zaken begrijpelijk tot uitdrukking brengen aan niet-deskundigen.
 • Commissieleden zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dit houdt in dat de leden niet werkzaam zijn voor het gemeentebestuur van een van de aangesloten gemeenten.

 

Wij bieden

 • Een benoeming van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van één zittingstermijn tot maximaal acht jaar.
 • Een vergoeding per vergadering en voorbereiding van €300,- (excl. btw) en kilometer-vergoeding.
 • Tijdsinspanning van gemiddeld één vergadering per vier weken (dagdeel), plus voorbereidingstijd, zoals inlezen. De vergaderingen van de AvO Groningen zijn in pakhuis Libau in Groningen en de AvO Drenthe afwisselend in de gemeentehuizen in Emmen en Vries.
 • Aanvullende commissieleden voor duurzaamheid en Veenhuizen Werelderfgoed zullen oproepbaar zijn voor commissievergaderingen waar deze disciplines gewenst zijn.

 

Informatie en sollicitatie

Interesse? Stuur een motivatiebrief en curriculum vitae naar, directiesecretariaat@libau.nl deze dient uiterlijk 25 juni 2022 in ons bezit te zijn. Op basis van de inzendingen maken we een selectie en nodigen we je uit voor een gesprek.

Meer informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij mw. S. Tillema, secretaris AvO Drentse gemeenten, tillema@libau.nl of telefonisch 06-25155935, of bij dhr. J.A. Mulder, rayonarchitect AvO Groninger gemeenten, j.a.mulder@libau.nl of telefonisch 06-52011150.

Klik hier voor een pdf van de vacature

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.