11 oktober 2022

Uitbreiden archeologische kennis beleidsmedewerkers gemeenten

Vanuit Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen hadden we op 4 oktober een kennisbijeenkomst over archeologie. Speciaal voor (beleids)medewerkers van de gemeenten in Groningen die zich vanuit hun werk bezighouden met of geïnteresseerd zijn in archeologie.

We hebben diverse relevante onderwerpen en ontwikkelingen besproken. Aan bod kwam onder andere een recente casus in Holwierde waarbij onverwacht extra inzet van de gemeentelijke archeologiemedewerker nodig was. Verder sprak Harry Berghuis over zijn ervaringen als adviseur bodem, ondergrond en archeologie bij de gemeente Midden-Groningen. Bijna 40 jaar deed hij dit werk, binnenkort gaat hij met pensioen.
Ook was archeoloog Jelke Take aanwezig als gastspreker om een presentatie en discussie te houden over WO2 archeologie.

Een geslaagde bijeenkomst volgens onze archeologen Natasja van der Mei en Mirte van Geffen, waarbij naast kennisdeling ook veel ruimte was voor vragen, discussie en het uitwisselen van ervaringen. Het was een vervolg op de introductiecursus die wij in mei 2022 voor deze groep hielden. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van ons programma Archeofocus 2022. Onder deze noemer organiseren we bijeenkomsten en informeren wij de (beleids)medewerkers actief met als doel kennisbevordering en kennisdeling. We doen dit op verzoek van de gemeenten zelf en omdat wij in de praktijk merken dat de kennis over archeologie niet bij elke gemeente even goed aanwezig is. De ambtenaren met archeologie in hun takenpakket, hebben niet altijd een achtergrond in archeologie of erfgoed. Natuurlijk helpen wij hierbij graag en hopen het programma Archeofocus onder het steunpunt door te kunnen zetten in 2023.

Op basis van de tot nu toe opgehaalde input en vragen en de lezingen die tijdens de bijeenkomsten zijn gegeven en natuurlijk de relevante (landelijke) beleidsontwikkelingen, zijn wij bezig met een informatiefolder voor de Groninger archeologie ambtenaren. Deze folder zal volgend jaar verschijnen. In de tussentijd hebben wij alvast een hand-out van de Archeofocus bijeenkomsten 2022, deze is hier te vinden.

En wij zijn natuurlijk per mail via steunpunt@libau.nl en telefonisch bereikbaar voor jullie vragen!