10 februari 2014

6 maart: Informatiebijeenkomst Archeologie voor gemeenten

Save the date: Bijeenkomst voor gemeente-ambtenaren over archeologie

Op donderdagmiddag 6 maart vindt in De Melkfabriek in Bunne de informatiebijeenkomst ‘Archeologie voor gemeenten’ plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, de Steunpunten Monumentenzorg Groningen en Drenthe (ondergebracht bij Libau) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is bedoeld voor gemeente-ambtenaren uit de drie Noordelijke provincies die in hun werk te maken hebben met archeologie.

De bijeenkomst begint met een plenaire sessie over handhaving. Hierna kunt u via workshops en speeddates meer te weten komen over alle aspecten van archeologisch beleid en de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan zaken op juridisch gebied, of hoe u binnen uw gemeente draagvlak voor archeologie kunt stimuleren. Parallel zijn er presentaties over de finesses van het uitbesteden van archeologisch werk.

Uiteraard is er ook gelegenheid om van gedachten te wisselen met uw collega’s van andere gemeenten. De middag start om 12.30 uur met een lunch en de deelname is gratis.

Programma bijeenkomst 6 maart 2014

U kunt zich hier aanmelden:  https://fd7.formdesk.com/archis/arch_gemeenten_noord_nederland