5 februari 2019

7 maart 2019 Dorpensymposium

Groningen heeft prachtige karakteristieke dorpen die onderdeel vormen van een rijk cultuurlandschap. De dorpen zijn het waard om gekoesterd en vanuit hun kwaliteit
doorontwikkeld te worden. In opdracht van de provincie Groningen zijn producten
ontwikkeld om te gebruiken bij de ruimtelijke ontwikkeling van dorpen: Dorpen in
Groningen, Typisch Gronings en de Belevingskaart. Deze producten zijn te
gebruiken door professionals én bewoners en worden gepresenteerd tijdens het symposium. Daarnaast halen we tijdens het symposium inspiratie uit Noordoost Friesland en Loppersum.

In Dorpen in Groningen staan de ruimtelijke karakteristieken van dorpen centraal. Groningen kent verschillende dorpstypen, zoals bijvoorbeeld wierde- en dijkdorpen, met ieder hun eigen identiteit. Dorpen in Groningen illustreert deze verschillende identiteiten en laat zien hoe met initiatieven een dorp op een dorpseigen manier kan worden doorontwikkeld. Ook zijn koppelkansen aangegeven hoe een initiatief positief bij kan dragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals het vergroten van de leefbaarheid of het klimaatbestendig maken van het dorp. Dorpen in Groningen is mede tot stand gekomen door een VER-subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Typisch Gronings bestaat uit een gereedschapskist met opdrachten om het unieke of eigene van het dorp te onderzoeken. Van het eigen huis tot en met het aan het dorp grenzende landschap.

De Belevingskaart is een website waarop door bewoners dorpsverhalen kunnen
worden geplaatst. Bewoners en bezoekers van het dorp kunnen via een QR-code hiervan
kennisnemen. Daarnaast zijn er op de website speciaal voor de bewoners mogelijkheden om nieuwtjes en/of vraag en aanbod van diensten uit te wisselen. Het symposium bestaat uit een presentatie en interactieve themasessies. Er worden 4 thema’s in 2 ronden aangeboden waardoor iedereen deel kan nemen aan 2 sessies.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30-13:45 Inloop en ontvangst
13:45-14:00 welkom (F. van Soest, provinciaal bouwheerschap en T. Hoek, directeur Libau)
14:00-14:30 Dorpen in Groningen (T. Willems-Kruize, A. Garrelts, Libau)
14:30-14:45 pauze
14:45-16:15 themasessie 1: ‘bouwen in het dorp’ gesprek over de parels van Noordoost Friesland (J. Schippers, Noardeast- Fryslân en J. Tigchelaar)

themasessie 2: ‘herinrichten’ gesprek over de Lopster aanpak (M. Smit, Loppersum)

themasessie 3: ‘Typisch Gronings’ sleutelen met het gereedschap (M. ter Veen, studio Marcha!)

themasessie 4: de ‘Belevingskaart’ beleef de verhalen! (i.s.m. ambassadeurs uit Ulrum en Dorpsbelangen Sauwerd)

16:15-16:30 overhandiging Dorpen in Groningen (F. Gräper- gedeputeerde provincie Groningen aan L. van der Tuin, wethouder gemeente Appingedam en PHO Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit Vereniging Groninger Gemeenten en G. Steenhuis, bestuurslid Groninger Dorpen)
16:30-17:00 afsluiting en borrel (T. Hoek, directeur Libau)

Het symposium vindt plaats op 7 maart in de boerderij Onstaheerd (Singelweg 2 te Sauwerd).Deelname is kosteloos, u dient zich wel op te geven. Hier kunt u de uitnodiging bekijken.

Opgave tot 28 februari via info@libau.nl. Wij verzoeken u bij opgave door te geven welke twee sessies uw voorkeur hebben, bij grote belangstelling voor een sessie is het mogelijk dat u niet bij uw eerste voorkeur terecht kan.

Let op: er is beperkt plek op het symposium. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.