3 juli 2013

Orvelte

Ervaringen Festival van het Landschap Orvelte

Zoals bekend is Libau actief betrokken bij de ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe. In dit kader hebben wij op 30 juni jongstleden voor het eerst deel genomen aan het Festival van het Landschap in Orvelte dat is opgezet door Stichting Het Drentse Landschap.

Wij vonden het hartverwarmend om in de gesprekken met bezoekers van onze marktkraam en andere standhouders te merken dat ruimtelijke kwaliteit leeft. De algemene brochures over Libau en praktische informatie van het Kenniscentrum Herbestemming Noord over het herbestemmen van (karakteristieke) panden vonden bij het publiek gretig aftrek. Ook hebben wij enkele boeken van Libau – of boeken die wij mede mogelijk hebben gemaakt – verkocht.

Tot slot hebben de kinderen zich lekker uit kunnen leven op een door ons speciaal voor het festival gemaakt superspeelkleed waarop zij hun eigen dorp konden bouwen. Marlijn Nijboer maakte het feest compleet met haar adembenemende, op het Drentse land geïnspireerde, sproken. Kortom, het werd een onvergetelijke dag en misschien zien wij u op een volgend festival?

De Libau sprokenverteller vertelt spannende verhalen aan de bezoekers van het festival

De Libau sprokenverteller vertelt spannende verhalen aan de bezoekers van het festival

Het was gezellig druk bij de Libau kraam

Het was gezellig druk bij de Libau kraam

Het Libau speelkleed biedt de mogelijkheid om je eigen dorp te bouwen op de plattegrond van Orvelte

Het Libau speelkleed bood de mogelijkheid om je eigen dorp te bouwen op de plattegrond van Orvelte