5 februari 2019

Aan de slag met de karakteristieken van Noordenveld – naar een Noordenveldse aanpak

Donderdag 31 januari heeft een eerste workshop over de karakteristieken van Noordenveld plaats gevonden. Diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente, aangevuld met gebiedsexperts, doken onder begeleiding van Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau in het landschap van Noordenveld. Gezamenlijk werd er gewerkt aan een indeling van landschap en de onlosmakelijk daarmee samenhangende dorpstypen. De workshop is onderdeel van een reeks waarvan het doel tweeledig is. Enerzijds wordt op overzichtelijke wijze de ruimtelijke karakteristiek van de gemeente in beeld gebracht als onderlegger voor nieuw en te actualiseren beleid. Anderzijds wordt een Noordenveldse aanpak ontwikkeld om met gebiedsgerichte spelregels deze karakteristieken door te kunnen ontwikkelen. Tijdens de workshop zijn relevante ruimtelijke ontwikkelingen geïnventariseerd en zijn de contouren van deze aanpak geschetst en besproken. In de komende maanden wordt dit verder uitgewerkt.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Arnoud Garrelts en Erwin Uringa van Libau.

Aan de slag met de karakteristieken van Noordenveld

foto: Libau