29 januari 2018

Aanvragen instandhoudingssubsidie 2018

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Online of op papier aanvragen

Met de digitale subsidiemodule kunt u online subsidie aanvragen en indienen. Het systeem leidt u in elf stappen door de aanvraag en geeft uitleg bij de vragen. Ook de vereiste bijlagen dient u online in. Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig (voor particuliere eigenaren) of eHerkenning (voor bedrijven).
Medewerkers van de InfoDesk kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de aanvraag: 033-421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl.

De digitale module, formulieren voor een aanvraag op papier, de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting en andere praktische informatie over de aanvraag vindt u op monumenten.nl.

Aanvraag voorbereiden

Voor 1 februari kunt u de digitale subsidiemodule al raadplegen en voorbereiden en de aanvraagformulieren downloaden. Tussen 1 februari en 31 maart kunt u de aanvraag verzenden. Uiterlijk 31 augustus 2018 weet u of u subsidie ontvangt.

Sober en planmatig onderhoud

In 2017 is 57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de instandhouding van gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. Met het geld helpt het Rijk eigenaren hun monument sober en doelmatig te onderhouden. Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties.

Vastgestelde uitvoeringsrichtlijnen

Om goed onderhoud te garanderen, verbindt de Rijksdienst richtlijnen aan het toekennen van de subsidie. Deze kwaliteitsrichtlijnen helpen eigenaar en vakman om de juiste materialen en producten, technieken en werkwijze te gebruiken. De Rijksdienst stelt alleen eisen aan de uitvoering van het werk. Alle uitvoeringsrichtlijnen zijn te vinden op monumenten.nl.

woutervandersar_12.110701-11.tif_

Het Waterloopkundig Laboratorium de Voorst in Marknesse ontving vorig jaar instandhoudingssubsidie foto Wouter van der Sar

Bovenstaand artikel is afkomstig van de Rijksdient voor het Cultureel Erfgoed.