13 februari 2018

Afstuderen bij Libau

Sinds maandag 12 februari zijn Gijsje Stephanus en Erwin Uringa toegevoegd aan ons team. Zij gaan de komende maanden bij ons afstuderen en stage lopen.

Gijsje draait mee in de back-office van het Erfgoedloket, maar ze gaat daarnaast ook onderzoek doen naar de interactie tussen erfgoed en leefbaarheid. Gijsje is student bij de opleiding Human Technology aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Tijdens haar onderzoek spreekt ze met experts over wat voor hen ‘erfgoed’ is en waar ze aan denken bij ‘leefbaarheid’. Eerste resultaten zijn dat zij het vooral hebben over de Groninger identiteit! Maar wat is dan die Groninger identiteit? Zijn dat de verhalen? De plek? Is dat een bijzonder gebouw? De kerktoren die vanuit de verte al ziet? Of juiste de ‘leegte’ of ruimte van het Groninger land? Ze gaat daarom ook de dorpen in om daar te praten met bewoners en initiatiefnemers van bijzondere leefbaarheidsprojecten over wat voor hen de Groninger identiteit is. Wat ze in de dorpen ophaalt zal worden verwerkt in een inspiratiedocument voor andere initiatieven.

Over inspiratie gesproken: Erwin doet onderzoek naar de kernkarakteristieken van Wedde en Kiel-Windeweer. U kunt Erwin dan ook tegenkomen in ons mooie Groningen om de dorpen op te nemen en te beschrijven. Erwin volgt de opleiding Urban Design van de NHTV in Breda

Het onderzoek van Erwin is onderdeel van het uit de VER (visie erfgoed en ruimte) gehonoreerde en door de provincie in opdracht gegeven onderzoek naar dorpskarakteristieken in Groningen, met de werktitel: ‘Inspiratieboek Groninger Dorpen’.

Wilt u meer informatie over de onderzoeken van onze afstudeerders? Neem dan contact op met Libau.

afstudeerders