20 november 2023

Aftellen tot de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. In de nieuwe Omgevingswet zijn 26 wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water samengevoegd tot één nieuwe wet.

Op het moment dat je iets wil veranderen in de ‘fysieke leefomgeving’ heb je straks met de Omgevingswet te maken. Naast vergunningsplichtige activiteiten kent de Omgevingswet vergunningsvrije activiteiten waarvoor soms een melding vooraf voldoende is. Voor welke activiteiten dit nodig is wordt bepaald door gemeente in het omgevingsplan.

In het online Omgevingsloket kun  je – ingaande 1 januari 2024 – controleren met een vergunningchek of een vergunning nodig is voor je veranderplannen in de leefomgeving.

 

 

De nieuwe Omgevingswet gaat in over