4 maart 2021

Ambities en thema’s voor centrumplan Ter Apel

Onlangs kregen allerlei partijen in Ter Apel de kans om hun mening te geven over een nieuw centrumplan voor hun dorp.  Onder leiding van Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau hielden we namelijk digitale vervolgsessies met tal van deelnemers zoals gemeente, ondernemers- en handelsvereniging Mercurius maar ook jongerencentrum Hebe, kunstkring Westerwolde en ecodorp Ter Apel.

Nadat in de vorige reeks sessies de kwaliteiten, verbeterpunten, kansen en bedreigingen zijn besproken, stonden in dit vervolg de thema’s en ambities centraal. Vanuit Libau is hiervoor een voorzet gedaan. Bij het opstellen van de thema’s en ambities is dankbaar gebruik gemaakt van de vele ideeën die zijn binnengekomen via de website https://www.westerwolde.nl/centrumplan
De teller staat bijna op 200 reacties tot nu toe!

Bij de uitwerking van de thema’s en ambities vormt de lokale context het vertrekpunt en is de cittaslow beweging (1999) de bron van inspiratie. Cittaslow is een wereldwijd netwerk van gemeenten en komt voort uit de slowfood beweging. De gemeente Westerwolde is al jaren actief onderdeel van dit netwerk. Koesteren en doorontwikkelen van een gebied op basis van het cultureel erfgoed, eigenaarschap en zeggenschap, inclusiviteit, korte ketens en een duurzaam ingerichte en gezonde omgeving voor mens, plant en dier en een manier van leven waarbij ecologische plafonds niet worden overschreden, zijn belangrijke kenmerken van de cittaslow beweging. Cittaslow gaat met andere woorden over goed leven. En het mooie is dat iedereen in het centrum hier op zijn eigen manier of samen met anderen een steentje aan kan bijdragen. Op alle schaalniveaus. Van de aangeboden producten in de winkels tot aantrekkelijke puien en stoepen en een groene en fraaie inrichting van de openbare ruimte!

De reacties op de vervolgsessies waren merendeels positief. Van de ondernemers kregen we wel op het hart gedrukt dat bereikbaarheid en parkeren cruciaal zijn. Ook zijn er zorgen over de toekomst. Online shoppen en Covid-19 drukken zwaar op de winkeliers. Welke andere functies kunnen in het centrum eventueel een plek krijgen om het hart van Ter Apel vitaal en levendig te houden?

De komende periode werken we verder aan het centrumplan. We blijven in gesprek met ondernemers, de bewoners (website) en staan dit voorjaar met een koffiekar in het centrum. Daarnaast gaan we spelregels opstellen waarmee het centrum de komende jaren kan worden doorontwikkeld. De concept-spelregels zullen we met alle relevante partijen weer bespreken.