3 juli 2023

Anders Wonen-excursie vol inspiratie voor een kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave

Op 29 juni 2023 organiseerde het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STERK 2023) een excursie voor gemeenten en waterschappen in Groningen en Drenthe. Vanuit STERK ondersteunt Libau, gemeenten en waterschappen bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en het ontwikkelen en delen van kennis. Ook deelt zij kennis over ruimtelijke kwaliteit binnen het netwerk van Ruimtemakers.

Om inspiratie voor de bouwopgave op te doen zijn, met een bus vol enthousiaste ambtenaren en wethouders, diverse andersoortige woningbouwprojecten bezocht. Want de aanpak van de woningbouwopgave vraagt om aandacht als het gaat over waar en hoe willen we wonen en bouwen.

De excursie startte in de provincie Groningen met een bezoek aan Molenstreek (thema’s: zelfbouw, biobased, demontabel en remontabel, aanpasbaar bouwen) en Ebbingehof (thema’s: collectief particulier opdrachtgeverschap, stichting, huren en delen van functies, nabij voorzieningen).

In Drenthe bezochten we Berkenbos in Zuidlaren (thema’s: actieve grondpolitiek, prijsvraag, sociale huurwoningen, autoluw, wadi’s) en Ansen (thema’s: alternatieve verstedelijkingsstrategie, particulier opdrachtgeverschap, dorpse maat, schaal en architectuur).