24 januari 2022

Archeologielezing op 27 januari: Een sloot aan vondsten

Via livestream is het mogelijk om op 27 januari 2022 de archeologielezing Een sloot aan vondsten. De nieuwste archeologische ontdekkingen bij Adorp te volgen. De lezing wordt verzorgd door Cuno Koopstra, archeoloog en senior-projectleider (MUG Ingenieursbureau).

De aanleg van een fietspad naast een sloot die tussen Adorp en Sauwerd dwars door een wierde loopt, was aanleiding voor een archeologisch onderzoek. Dit leverde in de zomer van 2021 een onverwachte stroom aan vondsten op, waaronder opvallend veel gebruiksvoorwerpen die iets vertellen over het dagelijks leven op de wierde. Denk aan tientallen Romeinse mantelspelden (fibula’s) die wijzen op contact met het Romeinse Rijk en aardewerk uit de periode 200 v. Chr. – 200 na Chr. Na die tijd is de wierde opmerkelijk genoeg verlaten en het is nog onduidelijk waarom.

De opgraving is nog niet afgerond. Wat zal er nog meer uit de grond tevoorschijn komen?
Cuno Koopstra vertelt over de vondsten, waarvan een selectie te zien in Museum Wierdenland zodra deze weer geopend is voor het publiek.

Aanmelden en praktische informatie via deze link

Aanvang: 20.00 uur
De toegang is gratis. Aanmelden verplicht.

Beeld: affiche Een sloot aan vondsten. (bron: Museum Wierdenland)