14 april 2018

Bewoners Ulrum reageren op eerste concepten belevingskaart

Stichting Libau ontwikkelt in het kader van het Erfgoed-Ruimte-Landschap programma van de provincie Groningen een digitale belevingskaart.

De digitale belevingskaart wordt gemaakt in samenwerking met studenten van Kunstacademie Minerva en studio Bleep. Vanwege eerdere werkzaamheden in Ulrum fungeert dit dorp als pilotdorp.

Op 12 april jongstleden zijn de eerste concepten door Minerva gepresenteerd aan de klankbordgroep met bewoners uit Ulrum. Op basis van de feedback wordt de komende periode gewerkt aan een zogenaamd ‘klikmodel’. Eind september 2018 is de digitale belevingskaart voor Ulrum gereed.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize, atelierleider van het Team Ruimtelijke Kwaliteit via willems@libau.nl.

ulrum belevingskaart