3 oktober 2022

Bijeenkomst 6 oktober: Omgevingsvisies op waterbasis

Op a.s. donderdag 6 oktober houdt het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit Groningen weer een Ruimtemakersbijeenkomst, we zijn dan te gast bij Waterschap Noorderzijlvest. Deze bijeenkomst staat in het teken van water en bodem als sturende principes in de inrichting van onze ruimte en in de omgevingsvisies. Medewerkers van de Groninger gemeenten en waterschappen die zich bezighouden met de leefomgeving zijn van harte welkom om aan te sluiten, wel graag vooraf aanmelden.

Nederland loopt tegen de grenzen van de maakbaarheid van haar water- en bodemsysteem aan. Daarom hebben de landschapsarchitecten van Bosch-Slabbers het essay ‘Op Waterbasis’ geschreven, waarin zij knelpunten rond water en bodem benoemen en een handreiking maken voor een dialoog.

Wij pakken die handreiking aan en gaan in gesprek met Stijn Koole van landschapsarchitecten Bosch en Slabbers en vooral ook met elkaar. We leggen de verbinding met de omgevingsvisie. Hoe staat iedereen ervoor? Welke kansen bieden water en bodem als sturende principes in de omgevingsvisie? En hoe maak je jouw beleid adaptief voor snel veranderende omstandigheden? Het waterschap Noorderzijlvest doet ook een handreiking met zijn Blauwe Omgevingsvisie en zoekt naar de kansen voor samenwerking met gemeenten.

Aanmelden of meer weten? Stuur dan een mail naar steunpunt@libau.nl