18 september 2019

Bijeenkomst erfgoed in het Omgevingsplan

Op dinsdag 10 september heeft de bijeenkomst “Van Omgevingsvisie op weg naar Omgevingsplan” plaatsgevonden. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van een landelijke serie bijeenkomsten over de Omgevingswet die de RCE samen met de steunpunten cultureel erfgoed heeft opgezet.

Vorig jaar vond de eerste ronde bijeenkomsten plaats, deze richtten zich op de Omgevingsvisie. De tweede ronde, waarvan de bijeenkomst op 10 september de laatste was, richtte zich op het Omgevingsplan en de vraag hoe (cultureel) erfgoed in deze goed te borgen is.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Mede door de samenstelling van de groep met ambtenaren en overige geïnteresseerden uit alle drie de noordelijke provincie ontstond een goede en inspirerende sfeer. Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier downloaden. In het verslag staan ook een aantal interessante websites en publicaties vermeld die u kunnen helpen in het traject van een Omgevingsvisie op weg naar een Omgevingsplan.