19 juni 2017

Bijeenkomst Omgevingswet en Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief

Op 15 juni jongstleden organiseerde de afdeling Landelijk Gebied en Water en Ruimte en Samenleving van de provincie Groningen in het kader van de provinciale Kwaliteitsgids in samenwerking met Libau en gemeente Oldambt een kennisuitwisselingsochtend voor Groninger gemeenten over de Omgevingswet en het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief in boerderij Cazemier te Tolbert in het Westerkwartier.

In de presentatie over de Omgevingswet heeft Theo Hoek uit het met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit ontwikkelde ‘Schetsboek voor een omgevingsplan op kwaliteit’ (OOK) de principes gedeeld die belangrijk zijn om in de context van deze wet te sturen op omgevingskwaliteit. Het in beeld hebben van de bestaande kwaliteiten en het formuleren van (beleids)regels op basis hiervan zijn belangrijk. Deze principes staan ook centraal in het door Libau ontwikkelde instrument van het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief.

Voor de gemeente Oldambt heeft Libau, enkele jaren geleden al weer, een Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief gemaakt. Piet Ziel van de gemeente Oldambt gaf aan hoe hij dit instrument inzet bij een breed scala van vraagstukken zoals het maken van gebiedsvisies, het inpassen van bouwplannen of het toepassen van de maatwerkmethode bij agrarische schaalvergroting. Ook vormt het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief het hart van de gemeentelijke Omgevingsvisie.

De tweede helft van de ochtend is met de aanwezige gemeenten aan de hand van een concrete casus ‘Lutjegast’ voor het Westerkwartier een start gemaakt met een mini Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief onder leiding van atelierleider Tim Willems-Kruize van Libau en Francien van Soes van het provinciaal bouwheerschap. Gezamenlijk zijn de kwaliteiten in beeld gebracht en is een aanzet gemaakt voor het formuleren van regie-aanwijzingen hoe deze kwaliteiten kunnen worden doorontwikkeld. Het programma werd afgesloten met een gezellige lunch.

 

20170615 bijeenkomst Omgevingswet en Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief