11 februari 2019

Bijzondere plannen bij Energielandschap van de Toekomst

NederLandBovenWater (NLBW) heeft eind 2017 met de provincie Noord-Brabant, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, gemeente Zwolle en het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met Architectuur Lokaal een openbare prijsvraag uitgeschreven voor Energielandschap van de Toekomst, energietransititie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

Op 31 januari jongst leden zijn de resultaten van deze prijsvraag gepresenteerd tijdens de Energiemanifestatie in Utrecht. van de 30 inzendingen in de eerste ronde selecteerde de jury onder leiding er drie voor Landelijk gebied, drie voor Stedelijk gebied en drie voor Waterlijk gebied. Deze inzendingen zijn in de tweede ronde uitgewerkt tot een plan. Op de website van Architectuur Lokaal kunt u meer lezen over deze prijsvraag en de inzendingen. Wij raden u van harte aan vooral ook het filmpje met de inleiding van jurylid Dirk Sijmons (hoofdauteur nationaal perspectief Energie en Ruimte) te bekijken: